طراحی هتل ۴ستاره ۱۸۰ص

طراحی هتل ۴ستاره ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

فصل اول: تعريف و مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و روند توسعه آن
۱-۱ بيتوته كوتاه جهان و ميهمان سرا
۱-۲ جهانگردي
۱-۲-۱ آغاز سخن
۱-۲-۲ صنعت جهانگردي
۱-۲-۳ صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
۱-۳ دسته بندي هتلها
۱-۳-۱ هتلها
۱-۳-۲ محدوده هتل
۱-۳-۳ انواع هتل
الف. هتلهاي مركز شهر
ب. هتلهاي ويژه خودرو و موتورداران
پ. هتلهاي فرودگاه
ت. هتلهاي تفريحي و توريستي
ث. مجتمع ساختمانهاي مشاع و مشترك
۱-۴ مفاهيم واژه هاي تجهيزاتي و تعاريف كيفيت خدماتي در هتلها
۱-۵ بررسي روند هتل سازي در ايران

فصل دوم: كاروانسراها
۲-۱ مقدمه: كاروانسراهاي ايراني
۲-۲ كاروانسراها و فضاهاي وابسته به راه
۲-۲-۱ ساباط
۲-۲-۲ رباط
۲-۲-۳ كاربات
۲-۲-۴ كاروانسرا
۲-۲-۵ خان
۲-۲-۶ آب انبار
۲-۲-۷ حوض، بركه، پاياب، چاه
۲-۳ مهمانخانه و دسكره
۲-۴ طرح رباط و كاروانسرا
۲-۵ انواع كاروانسراها
۲-۶ نمونه هايي از كاروانسراهاي ايراني

فصل سوم: بررسي مصاديق و نمونه هاي موجود (مطالعات تطبيقي)
۳-۱ گرايشهاي طراحي در صنعت هتل داري
۳-۱-۱ نقش نمادگرايي در هتلهاي لوكس
۳-۱-۲ همگرايي دقيق بين تجارت و تفريح
۳-۱-۳ بهره گيري از فناوري
۳-۲ هتل شرايتون
۳-۳ هتل برج العرب
۳-۴ هتل لاله
۳-۵ ديگر نمونه هاي موجود

فصل چهارم: بررسي عوامل موثر بر شكل گيري ساختمانهاي بلند در ايران جهان
۴-۱ مقدمه: سير تحول ساختمانهاي بلند
۴-۲ تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه امروزي دردنيا
۴-۲-۱ نخستين دوره ساخت بناهاي بلند
۴-۲-۲ دوره دوم ساخت بناهاي بلند
۴-۲-۳ دوره سوم ساخت بناهاي بلند
۴-۲-۴ دوره چهارم ساخت بناهاي بلند
۴-۳ ساخت بناهاي بلند درآستانه قرن ۲۱
۴-۴ تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد در ايران
۴-۴-۱ شروع ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد درايران
۴-۴-۲ روند احداث بناهاي بلند دردهه ۴۰
۴-۴-۳ آغاز ساخت بناهاي بلند مسكوني
۴-۴-۴ روند احداث بناهاي بلند در دهه ۵۰
۴-۴-۵ حركت جديد دراحداث ساختمانهاي بلند
۴-۴-۶ سالهاي اوج بلند مرتبه سازي
۴-۴-۷ ساخت بناهاي بلند در اواخر دهه ۷۰
۴-۴-۸ علل و ريشه‌يابي دلايل ساخت بلندمرتبه‌ها در ايران

فصل پنجم: شناخت بستر طرح
۵-۱ استان خراسان
۵-۱-۱ وجه تسميه
۵-۱-۲ جغرافياي خراسان
الف. دوران قبل از اسلام
ب. دوران اسلامي
ج. دوران قاجاريه
د. دوران كنوني
۵-۱-۳ جمعيت استان
۵-۱-۴ وضعيت اقليمي
۵-۲ مشهد
۵-۲-۱ وجه تسميه
۵-۲-۲ وضعيت ساكنان
الف. زبان گويش
ب. مذهب
ج. معيشت
۵-۲-۳ مطالعات تاريخي (چگونگي پيدايش شهر مشهد)
۵-۲-۴ اوضاع طبيعي
۵-۲-۴-۱ زلزله
۵-۲-۴-۲ زمين شناسي
۵-۲-۴-۳ وضعيت اقليمي
الف. دما و رطوبت هوا
ب. وزش باد
ج. وضعيت حرارتي هوا در شب و روز
د. تأثير اقليم بر فضاي سبز
۵-۲-۴-۴ شبكه ارتباطي
۵-۲-۵ مطالعات اجتماعي (طرح جامع مشهد)
۵-۲-۵-۱ چگونگي توسعه آينده مشهد
۵-۲-۵-۲ چشم انداز آينده
۵-۲-۵-۳ مساحت و جمعيت
۵-۲-۵-۴ تراكم
الف. تراكم جمعيت
ب. تراكم ساختمان
۵-۲-۶ معماري
۵-۲-۶-۱ معماري سنتي
۵-۲-۶-۲ عناصر شاخص معماري

فصل ششم: راهنماي طراحي- ضوابط و استانداردها
۶-۱ راهنماي طراحي
۶-۱-۱ برنامه‌ريزي تسهيلات
۶-۱-۱-۱ تجزيه و تحليل امكان‌سنجي پروژه
۶-۱-۲ تعريف پروژه
۶-۱-۳ برنامه تخصيص فضا
۶-۱-۴ شرح فعاليت‌ها
۶-۱-۵ آماده نمودن بودجه پروژه
۶-۲ ضوابط و استانداردهاي هتل
۶-۳- ضوابط و استانداردهاي تجاري

فصل هفتم: مطالعه سايت (كوه سنگي)
۷-۱ پارك ملي كوه سنگي
۷-۲ موقعيت شهري
۷-۳ بررسي كالبدي
۷-۳-۱ محدوده كوه سنگي و همسايگي آن
۷-۳-۲ شبكه ارتباطي پيرامون طرح
۷-۳-۳ كاربريهاي پيرامون محوطه كوه سنگي
۷-۳-۴ توپوگرافي و عوارض طبيعي زمين
۷-۳-۵ تأسيسات زيربنايي مكانيكي
۷-۳-۶ امكانات و محدوديتها
۷-۳-۷ بررسي طرح‌هاي بالاسر
الف- طرح تفضيلي
ب- طرح جامع
۷-۳-۸ اصول و مباني طراحي پارك كوه‌سنگي
۷-۳-۸-۱ مقدمه
۷-۳-۸-۲ مبناي طراحي پارك
۷-۳-۸-۳ مبناي معماري فضاي سبز
۷-۳-۹ تجزيه و تحليل پارك
الف- مقياس
ب- روحيه
ج- هماهنگي
د- ارتباطي
۷-۳-۱۰ روش ساخت پارك
الف- معابر پياده
ب- معابر سواره
ج- آب‌نماها

فصل هشتم: سايت آناليز
۸-۱ مقدمه
۸-۲ اهداف كلان طراحي
۸-۲-۱ اهداف طراحي
۸-۳ عوامل مؤثر در شكل‌گيري طرح
۸-۴ سايت

فصل نهم: معرفي طرح
۹-۱ توجيه و علل انتخاب طرح
۹-۲ مشخصات عملكردي
۹-۲-۱ فهرست عملكردي
۹-۳ معرفي طرح
۹-۳-۱ طبقات اتاق خواب
۹-۳-۲ ارتباطات عمودي
۹-۳-۳ فضاهاي عمومي
الف- لابي و سرسراي ورودي
ب- فضاهاي اداري
پ- نمازخانه
ت- فضاهاي تجاري
ث- رستوران
ج- رستوران چشم‌انداز
چ- استخر
خ- سالن اجتماعات
د- پاركينگ
۹-۳-۴ فضاهاي خدماتي
۹-۴ خصوصيات ساز‌ه‌اي
۹-۵ تأسيسات
الف- سيستم سرمايش و گرمايش
ب- سيستم فاضلاب
۹-۶ آكوستيك
طراحی هتل ۴ستاره ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید