مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید

مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید + عکس ها
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه : ۱
فصل اول
تاریخچه مقابر: ۲
زیارت به چه معناست ۴
جایگاه زیارت در فرهنگ ما ۵
آرامگاه و مراحل تطور و تکامل آن در گستره فرهنگ ایرانی ۶
سه نکته درباره آرامگاههای موجود ۷
فصل دوم
« آذر يزدي » ۱۰
زندگینامه آذر يزدي به روايت آذر يزدي ۱۰
زادگاه ۱۰
مسأله كتاب ۱۳
از ده تا شهر ۱۴
كارهاي گوناگون ۱۶
زندگي تنهايي ۱۶
اما كتاب كودكان ۱۷
آثار مورد علاقه ام ۱۸
خاتمه اي درباره همين نوشته ۱۹
نمونه از دست خط آذریزدی ۲۰
فصل سوم
استان يزد ۲۲
محیط طبیعی ( موقعیت و وسعت ) ۲۴
شهرستان يزد (گذر تاریخی) ۲۴
پیشینه تاریخی ۲۵
وجه تسميه يزد ۲۷
ايساتيس ۲۸
كثه ۲۸
يزدان گرد ۲۸
دارالعباده ۲۹
جمعيت، نژاد، زبان، دين ۳۰
جمعيت ۳۰
نژاد ۳۰
زبان ۳۰
مذهب ۳۱
صنايع دستي استان يزد ۳۱
جاذبه ی تاریخی و معماری یزد ۳۲
جاذبه هاي تاريخي
مکانهای تاریخی استان یزد ۳۷
آثار تاریخی: ۳۷
تصویر بنای امیرچخماق و ماه کامل ۳۸
زندان اسکندر ۳۹
باغ دولت آباد یزد ۴۱
آتشکده زرتشتیان ۴۸
خانه رسولیان ۴۸
خانه ملک زاده ۴۹
خانه محمودی ۵۰
خانه لاریها یزد ۵۰
دخمه زرتشتیان ۵۲
حمام خان ۵۳
آب انبار شش بادگیری ۵۳
فصل چهارم
اقلیم و ویژگیهای جغرافیایی ۵۴
مقدمه ۵۵
۱-خصوصیات اقلیمی مناطق گرم وخشک (فلات مرکزی) ۵۵
۲- ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم وخشک ۵۶
۳- حدود وموقعیت جغرافیایی استان یزد ۵۷
۴- خصوصیات اقلیمی استان یزد ۵۸
۵- مشخصات اقلیمی شهر یزد ۶۰
۵-۱ آب وهوا ۶۰
۵-۲ تابش ( Radiation ) 61
۵-۲-۱ جهت گیری در رابطه با تابش ۶۲
۵-۲-۲ بررسی راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با مسئله تابش ۶۳

۵-۲-۳- سایه ۶۴
طول سایه ۶۴
روشهای استفاده از سایه ۶۵
۵-۲-۳-۱-سایه بان ۶۵
۵-۲-۳-۲-پوشش گیاهی ۶۵
نتیجه گیری ۶۶
۵-۳- دما (Temperature) ۶۷
۵-۳-۱-مشخصات دما ۶۷
نیازهای حرارتی یزد ۶۸
۵-۴-رطوبت نسبی (Relative Humidity) 69
۵-۴-۱-مشخصات رطوبتی ۷۰
۵-۴-۲- راهکارهای سنتی در رابطه با رطوبت ۷۱
نتیجه گیری ۷۱
۵-۵ باد (Wind): ۷۲
۵-۵-۱- مشخصات بادها ۷۳
۵-۵-۲-مسئله تهویه ۷۳
۵-۵-۳- راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با باد ۷۴
بادگیر: ۷۴
نتیجه گیری ۷۵
۵-۶-نتیجه گیری کلی بحث اقلیم ۷۵
اصول کلی معماری منطقه ۷۷
درون گرايي : ۷۹
معماری قدیمی یزد ۸۱
بادگیر ۸۱
معماری خانهٔ یزدی ۸۲
فصل پنجم
مبانی طراحی فضاهای مذهبی ۸۳
رابطه انسان با محیط ۸۴
رابطه طراحی و فرهنگ ۸۵
اصل سلسله مراتب ۸۶
سلسله مرتب در فضاهای مذهبی ۸۷
حس مکان: ۸۷
جایگاه آب در فرهنگ ایرانی ۸۹
حوض ۹۱
رنگ در معماری آیینی ۹۲
فصل ششم
معرفی نمونه هاي موجود
آرامگاه سعدی ۹۵
تاريخچه آرامگاه حافظ ۱۰۴
تاريخچه آرامگاه ۱۰۴
بناي آرامگاه ۱۰۷
صحن (حياط) جنوبي ۱۰۷
تالار حافظيه: ۱۰۸
صحن (حياط) شمالي ۱۰۸
نمادشناسی بنا ۱۱۱
طراح آرامگاه ۱۱۲
آرامگاه حافظ ۱۱۳
آرامگاه عطار نیشابوری ۱۱۵
سنگ قبر شیخ عطار ۱۱۵
آرامگاه عطار نیشابوری ۱۱۷
دوره تاريخی ۱۱۷
آرامگاه فردوسی ۱۱۹
موقعیت کنونی ۱۲۰
تاریخچه ۱۲۱
آرامگاه فردوسی )توس( ۱۲۳
حكيم ابوالقاسم فردوسى ۱۲۵
فردوسى و آرامگاهش ۱۲۷
آرامگاه فردوسی بزرگ ۱۲۹
نگاهی به معماري آرامگاه حکیم عمر خیام ۱۳۳
مقبره خيام – نيشابور ۱۳۴
آرامگاه خیام در نیشابور ۱۳۵
آرامگاه کمال الملک در نیشابور ۱۳۹
فصل هفتم
برنامه فیزیکی طرح ۱۴۳
تحليل سايت ۱۴۳
هندسه و ابعاد زمین ۱۴۳
عوامل موجود در سایت ۱۴۳
دید و دسترسی ۱۴۴
دسترسی ها ۱۴۶
ضوابط و استانداردها ۱۵۲
معرفی طرح ۱۵۴
هدف از طراحی آرامگاه ۱۵۴
تعریف کانسپت ۱۵۴
ایده اصلی طرح ۱۵۶
سناریو طرح ۱۵۷
دیاگرام ۱۶۰
اصول طراحی ۱۶۱
کانسپت اولیه طراحی ۱۶۲
شیت های نهایی۱۶۶
منابع۱۶۹
مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید + عکس ها
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید