مطالعات استادیوم ورزشی ۹۰ص

مطالعات استادیوم ورزشی ۹۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

فصل اول – کلیات و تاریخچه
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بيان موضوع پژوهش ۱
۱-۳- ضرورت و اهميت پژوهش ۲
۱-۴- اهداف پژوهش ۲
۱-۶- تعريف واژه ها واصطلاحات بر اساس طبقه بندي اماکن ورزشی ۳
۱-۶-۱- تقسيم بندي كلي اماكن ورزشي ۳
۱-۶-۲- انواع اماكن ورزشي ۴
۱-۶-۳- از نظر بهره‌برداري اماكن ورزشي به شرح زير مي‌باشند: ۶
۱-۶-۴- ايمني ۶
۱-۷- تاریخ ورزش در ایران ۷

فصل دوم – استانداردهای طراحی
۲-۱ مجموعه های ورزشی ۱۵
۲-۲- فضاهای ورزشی ۱۶
۲-۲-۱- خصوصیات اصلی کف های ورزشی ۱۶
۲-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی ۱۷
۲-۳-۱- فضاهای ورزشی ۱۷
۲-۳-۲- بازی تنیس ۲۰
۲-۳-۳- بازی بسکتبال ۲۰
۲-۳-۴- بازی والیبال ۲۱
۲-۳-۵- تنیس روی میز ۲۱
۲-۳-۶- بازی بدمینتون ۲۲
۲-۳-۷- بدنسازی ۲۳
۲-۳-۸- استخر شنا ۲۳
۴-۳-۹- استخر آموزشی (کودکان) ۲۵
۴-۳-۱۰- استخر های مسابقه ۲۵
۴-۳-۱۱- استخر تفریحی ۲۶
۴-۳-۱۲- سونا ۲۶
۲-۴- فضاهای تفریحی ۲۷
۲-۴-۱- بیلیارد ۲۷
۲-۴-۲- بازیهای کامپیوتری ۲۸
۲-۴-۳- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ۲۸
۲-۵- سالن سرپوشیده ورزشی ۳۱
۲-۶- زمینهای روباز ورزشی ۳۳
۲-۷- گالری ۳۴
۲-۸- رستوران ۳۴
۲-۹- سایر بخش های مجموعه ۳۶
۲-۹-۱- بخش مدیریتی واداری ۳۶
۲-۹-۱- بخش تجاری ۳۷
۲-۹-۲- پارکینگ ۳۷

فصل سوم – بررسی نمونه ها و مصادیق
۳-۱- نمونه خارجی ۴۰
۳-۲-۱- استادیوم ملی پکن – آشیانه پرنده Beijing National Stadium 40
برگرفته شده از سایت www.guardian.com 3-2- نمونه داخلی ۵۳
۳-۲-۱- مجموعه ورزشی آزادی ۵۴

فصل چهارم – برنامه فیزیکی طرح
سالن ها
بخش ورزشی
سالن ها
بخش ورزشی
اداری
خوابگاه
استخر
بدن سازی

فصل پنجم – اقلیم و آنالیز سایت
۵-۱- تاریخچه ی کرج ۷۱
۵-۲- ارتفاعات و پستی و بلندی ۷۱
۵-۳- رودخانه و نهر های موجود شهر ۷۲
۵-۴- تغییرات زاویه تابش خورشید ۷۲
۵-۵- میزان وضوح دید ۷۳
۵-۶- روزهای یخبندان ۷۳
۵-۷- زمین شناختی ۷۳
۵-۸ جمعيت و ترکيب آن در شهر کرج ۷۴
۵-۹- زبان و گويش کرجي ۷۴
۵-۱۰- وضعیت آب و هوایی ۷۵
۵-۱۱- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي ۷۶
۵-۱۲- ويژگيهاي اقليمي ۷۷
۵-۱۳- خاک شناسی ۸۰
۵-۱۴- محله های شهر کرج ۸۰
۵-۱۵ جایگاه در تقسیمات کشوری ۸۱
۵-۱۶-موقعیت جغرافیایی کرج ۸۱
۵-۱۷- بررسی سایت ۸۴
۵-۱۷-۱- دسترسی های سایت ۸۴
۵-۱۷-۲- عکس هوایی سایت ۸۵
۵-۱۷-۳- دسترسی های سایت ۸۷
فصل ششم – عکس ها و نقشه های طرح
منابع ۹۵

مطالعات استادیوم ورزشی ۹۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید