مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول
بررسي و توجيه ضرورت طرح مساله ۱
تاريخچه راه آهن۲
تاريخچه راه آهن در دنيا۲
تاريخچه راه آهن در ايران۶
روح واقعي كار در راه آهن۱۴
اهميت اقتصادي راه آهن۱۷

فصل دوم
مباني نظري – طراحی ۱۹
حركت ۲۰
مفهوم مدنيت ۲۱
شیب محوطه ایستگاه ۲۳
سایت و جایگاه شهری ۲۴
میدان و ایستگاه راه آهن ۲۴
فصل سوم
سازه ایستگاه ۲۵
شناخت سازه و نظام سازه‌اي ايستگاه ۲۶
ايستايي سازه ۲۷
چگونگي شكل گيري سازه‌هاي فضايي نوين۲۸
سودمندي سازه۳۲
نوع استراکچر ۳۶
عوامل انتخاب شكل اسكلت يا استراكچر، پوشش سقف و جداره‌ها در نظام ايستگاه ۳۷

فصل چهارم
شناخت تاسیسات ۳۸
شناخت تاسيسات و نظام تاسيساتي ايستگاه ۳۹
خصوصيات فني خطوط ايستگاه ۳۹
آرايش خطوط ايستگاهي ۴۱
ابعاد كانالهاي شبكه انتقال هوا ۴۴
ظرفيت دستگاه ۴۷
انتخاب سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ۵۲
معماري خورشيدي ۵۵
سيستمهاي فعال خورشيد ۵۹

فصل پنجم
ايستگاه راه آهن ۶۲
انواع ايستگاه مسافربري ۶۴
ايستگاه حومه شهري پر تردد ۶۶
تعريف ايستگاه در حوزه معماري ۶۸
شناخت مجموعه فضاهای اصلی محوطه یا سایت ایستگاه ۷۰
دياگرام ۷۱
واگن در راه آهن ۷۲

فصل ششم
نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي ۷۵
ایستگاه Lyon 78
ایستگاه Stadelhofen 80
ايستگاه راه آهن مشهد ۸۳
ايستگاه راه آهن اصفهان ۸۴

فصل هفتم
خصوصيات استانداردها ۸۵
بررسي استاندارهاي فضايي ۸۶
استانداردهاي فضايي سطوح اداري ۹۲
نيازهاي فضايي ۶۴
اصول طراحي رستوران ۹۶
استانداردها وخصوصیات فنی عناصردرفضاهای اصلی ایستگاه ۹۹
فضاهای داخلی ایستگاه ۱۰۱
اوضاع جغرافیایی شهر زنجان ۱۰۸

بررسي و توجيه ضرورت طرح مساله
گستردگي اطلاعات در عصر ما و محدوديت زمان مطالعه ، لزوم انجام و ارائه تحقيقات به روش هاي علمي و فني را امري ضروري ساخته است.. در اين راستا اولين گام شناسايي موضوع رساله ، دلايل تدوين و اثبات ضرورت اجراي طرح بوده است كه در اين فصل سعي گرديده تا به اين موضوع پرداخته شود.
بدون تردید یکی از موانع مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ضعف و نارسایهای در سیستم حمل و نقل به ویژه راه آهن می باشد، هر چند طریقه احداث راه آهن دو خط معادل هزینه احداث آزاد راه شش بانده می باشد. اما از نظر هزینه بهره برداری و نگهداری با صرفه تر است. بطوری که از نظر سوخت و انرژی میزان مصرف راه آهن به جاده رقم ۱ به ۱۲ است و از نظر میزان ارزبری یک به دو است با این وجود در ازای هر ۳۵۰ کیلومتر راه جاده ای تنها یک متر راه آهن در کشور ما وجود دارد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که مرکز ثقل سه قاره ای آسیا و آفریقا و اروپاست می توانیم در جهان سهم منحصر به فردی از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهد. این قدر که درآمد حاصل از آن می تواند جایگزین منابع نفت کشور باشد.
از اجرای سیستم حمل ونقل ریلی، ایستگاه است. ایستگاه نقطه آغازی برای بالندگی و عرضه مفاهیم در قالب کالبد برای تازه واردان و باعث حسن تعلق شهروندان است، اولین خاطرات ورود و آخرین وداع در ایستگاه صورت می گیرد و مسافران خود را در نمادهایی از فرهنگ و روحیه مکان غرق می یابند، بدین ترتیب که ایستگاه شایسته می تواند سمبل مناسبی برای شهر باشد. ایستگاه باید بتواند در سریعترین حالت ممکن مسافر را از محوطه به ساختمان ایستگاه و از ساختمان به سکو انتقال دهد این انتقال باید شفاف و به سهولت انجام پذیرد.
مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید