مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح تاریخچه موضوع پیشنهادی.. ۱
۱-۳- اهداف طرح. ۳
۱-۴- روش انجام کار ۴
۱-۵- تعاریف پایه. ۵
۲-۱- موقعيت استان گلستان. ۱۰
– ناحيه كوهستاني.. ۱۱
– ناحيه كوهپايه و دامنه. ۱۲
۲-۲- آب و هوا ۱۱
عناصر آب و هوا ۱۲
انواع آب و هوا ۱۳
دما ۱۴
۲-۳- جغرافياي انساني استان. ۱۴
۲-۳-۱- تاريخچه ي سكونت.. ۱۴
۲-۳-۲- سكونتگاه‌ها ۱۵
۲-۴- درآمد اقتصادي روستاييان. ۱۵
۲-۵- تقسيمات سياسي استان. ۱۶
۲-۶- منابع آب استان. ۱۷
۲-۶-۱- آب‌هاي سطحي.. ۱۷
۲-۶-۲- رودهاي استان. ۱۸
جنگل‌ها و مراتع استان. ۱۹
۲-۷- مخاطرات طبيعي.. ۲۰
سيل.. ۲۱
خشك سالي.. ۲۱
حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش… ۲۲
۲-۸- جمعيت استان. ۲۲
رشد جمعيت در استان. ۲۲
مهاجرت‌هاي داخلي استان. ۲۳
۲-۹- گردشگري در استان. ۲۳
۲-۹-۱- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان. ۲۴
۳-۱- پايانه هاي مسافربري اتوبوسراني.. ۲۸
تعريف.. ۲۸
انواع فرم پايانه. ۳۷
مجموعه اي – شعاعي – خطي – مركزي – شبكه اي.. ۳۷
فرم مجموعه اي : ۳۷
پيچيدگي سيركولاسيون داخلي و ارتباط آنها با مسير. ۳۷
پراكندگي عملكردها و به طور كلي ، پيچيدگي روابط عملكردي.. ۳۷
فرم شعاعي : ۳۷
فرم خطي : ۳۷
باجه. ۳۸
سرپناه و ساير فضاها ۳۸
مسير. ۳۸
انواع سيركولاسيون پايانه. ۴۱
گره حركتي.. ۴۳
فيلترها ۴۳
حركت اتوبوس… ۴۳
انواع حركت اتوبوس در ترمينال. ۴۴
حركت خدمه و كارمندان. ۴۴
جابجائي مسافرين شهر و پايانه. ۴۴
مسافر. ۴۵
بررسي و شناخت فضاها و دسته بندي عملكردها ۵۶
به طور متوسط دو دسته عملكرد اصلي وفرعي مي توان در نظر گرفت : ۵۶
خروج مسافر : ۵۶
ورورد مسافربه ترمينال : ( پياده شدن از تاكسي ) ۵۷
ورود به لابي اصلي : ۵۷
اطلاعات و راهنمايي : ۵۸
گوشه هاي انتظار : ۵۸
خدمات : ۵۸
ورود مسافر ( مسافري كه از سفر برگشته ): ۵۹
محوطه هاي نشيمن و انتظار : ۵۹
ارتباطات.. ۵۹
انواع فرم هاي سيركولاسيون مسافر. ۶۰
فراهم نمودن امكانات لازم جهت انباشتن كالاها ۱۰۷
به حداقل رسانيدن ميزان مشكلات ترافيكي و عوارض محيط زيستي ۱۰۷
فراهم آوردن امكانات دسترسي به وسايط نقليه درون شهري ۱۰۷
منابع. ۱۰۸

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید