مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص

مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان

فصل اول كليات
۱-۱ طرح مسئله «تعبین سوژه .
۱-۲ اهداف طرح
۱-۲ روش های تحقیق و منابع مطالعاتی

فصل دوم مفاهيم پايه
۲-۱ سینما تشریح هنر هفتم
۲-۲ تاریخچه سینما در ایران
۲-۳ اولین سینما در ایران
۲-۴ اهداف شکل گیری سینما درایران
۲-۵ پیشگامان سینمای ایران
۲-۶ موج نو در سینمای ایران
۲-۷ سینمای ایران قبل از انقلاب
۲-۷-۱٫ سینمای ملی داشتن یا نداشتن
۲-۸ مسیر طی شده از ابتدا تا به امروز در صنعت سینمای ایران
۲-۹ تأثیر سینما در اجتماع
۲-۱۰ رویکرد ما در این پروژه
۲-۱۰-۱ روش های جذب مردم
۲-۱۰-۲ تأثیر گذاری سینما
۲-۱۱رونق صنعت سینما گر و سرمایه گذاری
۲-۱۲ روش های جدید خدمات- بازنگری به سبک جهانی
۲-۱۳ بررسي دلایل عدم توفیق سینما در جامعه
۲-۱۴ سینمای دیجیتال
فصل چهارم بررسی نمونه های موجود
۴-۱ مجموعه سينمايي منطقه ۱۸
۴-۲ سينما صحرا ((ريولي))
۴-۳ سينما آزادي
۴-۴ پرديس سينمايي پارك ملت
فصل پنجم برنامه فزیکی طرح
۵-۱ فضاهاي تشكيل دهنده سينما
۵-۱- ۱سالن نمايش
۵-۱-۲ فواصل ديد
۵-۳-۱ زواياي ديد
۵-۴-۱ زواياي تابش و فاصله پروژكتور نسبت به پرده
۵-۵-۱ صندلي تماشاگران
۵-۶-۱ راهرو هاي سالن نمايش
۵-۷-۱ ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش
۵-۱-۲ پرده نمايش فيلم
۵-۲-۲ ساير ملاحظات در سالن نمايش
۵-۱-۳حجم و سرانه سالن نمايش
۵-۲-۳ سالن انتظار
۵-۳-۳ مشخصات عمومي
۵-۴-۳ ساير مشخصات
۵-۱-۴ اتاق پروژكتور و ملحقات آن
۵-۳-۴ ساير مشخصات
۵-۱-۵ ورودي سينما
۵-۲-۵ مشخصات عمومي
۵-۳ -۵ ساير مشخصات
۵-۱-۶ گيشه بليط فروشي
۵-۲-۶ سرويس هاي بهداشتي
۵-۳-۶ مشخصات عمومي
۵-۴-۶ ساير مشخصات
۵-۱-۷ فضاهاي اداري
۵-۲-۷ انبار و اتاق تأسيسات
۵-۳-۷ فضاهاي ارتباطي
۵-۴-۷ مشخصات عمومي
۵-۵-۷ ساير مشخصات
۵-۱-۸ پاركينگ هاي سينما
۵-۲-۸ مشخصات عمومي
۵-۳-۸ ساير مشخصات
۵-۴-۹ بوفه و رستوران
۵-۲ توصيه هاي طراحي
۵-۱-۲ همجواريها
۵-۲-۲ معابر اطراف سينما
۵-۳-۲ نماي سينما
۵-۴-۲ نكات ايمني
۵-۳ برنامه فيزيكي
۵-۶ روندطراحي
مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید