مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان ۶۰ص

مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان ۶۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

چنانچه نیازمند یک مطالعات کامل با تعداد صفحات زیاد در زمینه پارک تحقیقاتی ساختمان می باشید فهرست مطالعات زیر را نیز مشاهده کنید.
مطالعات پارک علمی پژوهشی – مرکز تحقیقاتی ساختمان ۱۶۰ص

فصل اول : تحقيق و پژوهش
۱-۱ تحقيق چيست؟
واژة تحقيق
پژوهش
پژوهش علمي
۱-۲ انواع تحقيق و پژوهش
۱-۲-۱ تحقيق بنيادي
۱-۳مفاهيم
۱-۴ عوامل تعيين كننده در پژوهش
۵-۱ پژوهش در كشورهاي جهان
۱-۵ دلايل عدم توسعه پژوهش در ايران
۱-۶-۱ علل فرهنگي
۱-۶-۲ علل اجتماعي
۱-۶-۳ علل فني
۱-۷ راههاي كمك و تشويق محققين
۱-۸ پاركهاي علمي و پژوهشيTechno police
۱-۹ پژوهش در ايران
۱-۹- ۱ واحدهاي تحقيقاتي در ايران در عصر حاضر
۱-۱۰ نتيجه‌گيري
مقدمه
فصل دوم : پژوهش در معماری
معماری، انسان، شناخت، سبك
لزوم ایجاد مركز اطلاعات در زمینه معماری و شهرسازی

فصل سوم : معرفی چند مركز تحقیقاتی در زمینه ساختمان
مركز تحقیقات ساختمان و مسكن
مقدمه و معرفی
بخش پژوهش و اطلاع‌رسانی
گروه پژوهشهای كاربردی فناوری اطلاعات
گروه پژوهشهای آمارهای پایه‌ای
گروه اطلاع‌رسانی و آموزش
واحد انتشارات
بخش انفورماتیك
واحد وب
واحد آموزش
بخش IT و توسعه سیستمهای كاربردی
گروه تحلیل و طراحی سیستم‌ها
گروه برنامه‌نویسی
گروه پشتیبانی
واحد پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
واحد شبكه و اینترنت
دانشكده معماری و شهرسازی میشیگان
اهداف كلی مجموعه
تاریخچه دانشكده میشیگان
سخنرانیها، نمایشگاهها، انتشارات و كنفرانسها
تحقیقات و پژوهش در كالج میشیگان
مدیریت و اصول كار كالج
آزمایشگاهها
آزمایشگاه تكنولوژی ساختمان(BTL)
آزمایشگاه اكوستیك
آسمان شبیه‌سازی شده
تجهیزات آزمایش مواد
تجهیزات آزمایش سازه‌ها
اطاقهای تست حرارتی
شبیه‌سازی زاویه تابش خورشیدی
میز نقشه‌كشی برای شبیه سازی وزش بادها
ایستگاه هواشناسی
بخش كامپیوتر و هنر
آزمایشگاه شبیه‌سازی در مقیاس واقعی Full Scalc Simulation tab.
آزمایشگاه مربوط به اطلاعات جغرافیایی
آتلیه معماری
كتابخانه
ساختمان هنر و معماری
مركز خدمات كپی

فصل چهارم : نمایشگاهها
انواع نمایشگاههای بین‌المللی
نمایشگاه افقی
نمایشگاه عمودی
اثرات فرهنگی نمایشگاهها
گسترش مناسبات فرهنگی بین ملتها
جنبه آموزشی نمایشگاهها
موزه‌ها، نمایشگاههای دائمی تداوم میراثها
اثرات هنری نمایشگاهها
نقش نمایشگاهها در پیشرفت هنر معماری
طراحی غرفه‌ها
ارتباط بین غرفه و كالاهای مورد نمایش
نحوه عرضه كالا
آموزش به بازدید كنندگان
برپایی غرفه با خود كالای مورد نمایش
نقش رنگ در زیبایی غرفه‌ها
تنظیم حركت بیننده در داخل غرفه
نور
اثرات اقتصادی نمایشگاهها
اثرات اجتماعی نمایشگاهها
نتایج حاصله از برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی
نتیجه‌گیری

فصل پنجم : نتیجه گیری و برنامه ریزی كالبدی مجموعه
طرح پیشنهادی
مركز تحقیقات كالبدی معماری
مركز تحقیقات و مطالعات نظری در زمینه‌های مختلف
بخش نمایشگاهی
قسمتهای همایشی
مجموعه آموزشی
موزه
بخش مدیریت سازمان
امور پشتیبانی
تحلیل التزامات و خصوصیات فضاها
نورگیری
سكوت و صدا در فضاها
دوری و نزدیكی به قلب مجموعه
سمبولیك و نمادین شدن فضاها در نمای بیرونی
تحلیل روابط فضاها و دسترسی‌ها
منابع و مآخذ
مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان ۶۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

چنانچه نیازمند یک مطالعات کامل با تعداد صفحات زیاد در زمینه پارک تحقیقاتی ساختمان می باشید فهرست مطالعات زیر را نیز مشاهده کنید.
مطالعات پارک علمی پژوهشی – مرکز تحقیقاتی ساختمان ۱۶۰ص

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید