مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول: مباني نظري طرح ۴
۱-۱- اوقات فراغت ۴
۱-۲-وقت آزاد ۴
۱-۳-تفريح ۵
۱-۴-جهانگردي و جهانگرد ۵
۱-۵- تاريخچه مسافرت و جهانگردي ۷
۱-۶- ضرورت گردشگري ۸
۱-۷- اهداف گردشگري ۹
۱-۸-توريسم در ايران ۹
۱-۹-معماری و صنعت توریسم ۱۱
۱-۱۰- موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم ۱۴
۱-۱۱- طبيعت و معماري ۱۵
۱-۱۲- پیوند دوباره با محیط‌های طبیعی ۱۶
۱-۱۳- نقش طبيعت در معماري ۱۸
۱-۱۳-۱- از جنبه فرم و عملکرد ۱۸
۱-۱۳-۲- از جنبه ساختار و سازه ۱۹
۱-۱۴- الگوواره‌هاي معماري و طبيعت ۲۱
۱-۱۵- عناصر طبيعت، سمبل‌هاي معماري ۲۵
۱-۱۶- انواع مراکز اقامتي ۲۶
۱-۱۶-۱- هتل ۲۶
۱-۱۶-۲- انواع هتل ۳۰
۱-۱۶-۳- متلها ۳۶
۱-۱۶-۴- سوئیت ها ۳۸
فصل دوم : نمونه ها و ضوابط و استانداردها ۴۰
۲-۱- نمونهها ۴۰
۲-۱-۱-هتل نارنجستان نور ۴۰
۲-۱-۲- ويلاهاي هتل نارنجستان ۴۱
۲-۱-۳-هتل نارنجستان ۲ ۴۲
۲-۱-۴-مجتمع توريستي و تفريحي ساحل اکباتان ۴۳
۲-۱-۵-Sands Beach Villas 44
۲-۱-۶-Beach Bungalow 46
۲-۱-۷-Grayton Beach 47
۲-۱-۸-West Palm Beach 48
۲-۱-۹-هتل ساحلي پنج ستاره ۴۹
۲-۲- ضوابط و استانداردها ۵۲
۲-۲-۱- تفریحی- ورزشی ۵۲
۲-۲-۲- خدماتی- رستوران ۵۴
۲-۲-۳- سایت ۶۲
فصل سوم: شناخت منطقه ۶۳
۳-۱- شناخت كلي وضعيت شهر تهران ۶۳
۳-۲- بررسي ويژگيهاي طبيعي شهر تهران ۶۵
۳-۲-۱- موقعيت جغرافيايي ۶۵
۳-۲-۲- ويژگيهاي زمين شناسي ۶۶
۳-۲-۳- ويژگيهاي ژئومورفولوژي ۶۷
۳-۳- بررسي ويژگيهاي اقليمي شهر تهران ۶۸
۳-۳-۱- بارندگي ۶۸
۳-۳-۲- وزش باد ۶۸
۳-۳-۳- تابش آفتاب ۶۹
۳-۳-۴- دما و رطوبت هوا ۷۰
۳-۳-۵- تهران و مسائل زيست محيطي ۷۱
۳-۴- شناخت منطقه ۷۱
۳-۴-۱- مراکز جمعيتي ۷۲
۳-۴-۲- موقعيت سايت ۷۴
۳-۵- بررسي سايت ۷۵
۳-۵-۱- شرايط طبيعي سايت ۷۵
۳-۵-۲-فضاي سبز منطقه ۷۶
۳-۵-۴- نحوه دسترسي به سايت ۷۷
۳-۵-۴-كاربري اراضي ۷۸
۳-۵-۵-منظر سازي ۷۸
فصل چهارم- برنامه‌ريزي كالبدي و معرفي فضاهاي مجموعه اقامتي- تفريحي ۷۹
۴-۱- فضاهاي عمومي ۷۹
۴-۲- فضاهاي اقامتي ۷۹
۴-۳- فضاهاي تفريحي و ورزشي ۸۰
۴-۴- فضاهاي اداري ۸۰
۴-۵- فضاهاي خدماتي و پشتيباني ۸۰
فصل پنجم- طرح‌هاي پيشنهادي براي مجموعه اقامتي- تفريحي ۸۱
۵-۱- تشريح طرح پيشنهادي ۸۱
۵-۱-۱-ایده های اصلی شکل دهنده طرح سایت مجموعه ۸۱
۵-۱-۲- ایده های اصلی شکل دهنده فرم كلي ساختمان ۸۱
۵-۱-۳-جهت قرارگيري ساختمان ۸۲
۵-۱-۴- ورودي به سايت ۸۲
۵-۱-۵-ورودي ساختمان ۸۳
۵-۲- روند طرح ۸۳
منابع و ماخذ ۸۷
مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید