مطالعات مجتمع تجاری- تفريحي ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع تجاری- تفريحي ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول: تاريخچه مجموعه هاي تجاري
۱-۱- لزوم مراكز تجاري و اجتماعي در يك شهر
۱-۲- چگونگي پيدايش مجموعه هاي تجاري از نقطه نظر
تاريخي واجتماعي
۱-۳- سير تكاملي مجموعه هاي تجاري
۱-۴- بررسي مجموعه هاي تجاري گذشته از نظر شهر سازي
۱-۵- بررسي خصوصيات ويژه مجموعه هاي تجاري گذشته
از نظر اقتصادي و اجتماعي
۱-۶- انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشكيل دهنده آن
۱-۷- انواع فضاهاي تجاري (شناخت مراكز خريد معاصر در ايران)
۱-۷-۱- مراکز تجاری محله ای
۱-۷-۲- مراکز تجاری در جوار خیابان ها
۱-۷-۳- پاساژها:
۱-۷-۴- مجموعه های تجاری
۱-۷-۵- فروشگاه های بزرگ
۱-۷-۶- فروشگاههاي زنجيره اي
۱-۸- فكر ايجاد مراكز تجاري در دنيا در حدود نيم قرن پيش
فصل دوم : احكام و معيارهاي نظري طراحي
۲-۱- مباني طراحي المانهاي مهم مراكزخريد
۲-۱-۱- ساختمانهاي مستاجرين

۲-۱-۲- جايگاه حركت پياده
۲-۱-۳- تسهيلات اجتماعي
۲-۲- ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد
۲-۲-۱- جلب عناصر تجارت
۲-۲-۲- دسترسي مشتريان
۲-۲-۳- ورودي ها
۲-۲-۴-سير كولاسيون در مراكز تجاري
۲-۲-۵- سرويس دهي
۲-۳- ويژگي هاي فضاها
۲-۳-۱- سيركولاسيون داخلي
۲-۳-۲- محوطه هاي مياني
۲-۳-۳- بازارچه
۲-۳-۴- نورگيري در مراكز تجاري
۲-۳-۵- انعطاف پذيري مراكز تجاري
۲-۳-۶- ستون بندي واسكلت در مراكز تجاري
۲-۳-۷- عمق ساختمان تجاری
۲-۳-۸- ويترين در مراكز تجاري
۲-۳-۹- آبنما در مراكز تجاري
۲-۳-۱۰- فضاي سبز در مراكز تجاري
۲-۳-۱۱- تهويه در مراكز تجاري

فصل سوم: انسان وطبيعت
۳-۱- شهر و طبیعت
۳-۲- فضای باز شهری
۳-۲-۱-ضرورت ایجاد فضای باز شهری
۳-۲-۲- خصوصیات فضای باز شهری
۳-۳-تفریح
۳-۴-خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون شهرها
فصل چهارم : معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی
۴-۱- بررسي نمونه هايي از مراكز تجاري درايران
۴-۱-۱-مجتمع تجاري الماس شرق
۴-۱-۲-مجتمع تجاري-اداري ونوس
۴-۱-۳-مجتمع تجاري ستاره شمال
۴-۲- بررسي نمونه هايي از مراكز تجاري در گوشه و كنار جهان
۴-۲-۱- مركز تجاري استكهلم
۴-۲-۲- مركز تجاري سامپو
۴-۲-۳- مركز تجاري سنت وهربلين
۴-۲-۴- مركز شهر اروهد گلندان در آريزوناي ايالت متحده
۴-۲-۵- مركز پاور مزافيستا در آريزوناي ايالت متحده
۴-۲-۶- مركز تجاري Diagonal
۴-۳- نتيجه گيري

۴-۳-۱- هدف از تشکیل این فضاها
۴-۳-۲- دسترسیها و ارتباطات
۴-۳-۳- نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها
۴-۳-۴- نحوه شکل گیری و استقرار فضاها
فصل پنجم: بستر طراحي
۵-۱- شناخت و ارزیابی شهرستان نيشابور در یک نگاه
۵-۱-۱- نيشابور از اوايل قرن حاضر تاكنون
۵-۱-۲- وجه تسميه
۵-۱-۳- راههاي ارتباطي
۵-۱-۴- مراكز شهري
۵-۱-۵- شكل شهر
۵-۲- بررسي هاي اقليمي شهرستان
۵-۲-۱- موقعيت جغرافيائي
۵-۲-۲- پستي و بلندي
۵-۲-۳- اوضاع اقليمي
۵-۲-۴- ميزان درجه حرارت
۵-۲-۵- رطوبت نسبي
۵-۲-۶- ميزان بارندگي در شهر نيشابور
۵-۲-۷- ميزان خشكي
۵-۲-۸- وزش باد

۵-۲-۹- آبهای سطحي
۵-۲-۱۰- خاک و پوشش گیاه
۵-۳- استنتاج در رابطه با جهت بهينه ساختمان
۵-۴- بررسي منطقه آسايش در شهر نيشابور
۵-۵- روش هاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي
۵-۵-۱- كاهش اتلاف حرارت ساختمان
۵-۵-۲- كاهش تأثير باد در اتلاف حرارت ساختمان
۵-۵-۳- بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان
۵-۵-۴- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب
۵-۵-۵- بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا
فصل ششم :استاندارد و مباني مطالعاتي فضاها و برنامه فيزيكي
۶-۱- لیست فضاهای مورد نیاز
۶-۲- بررسي استاندارد ومباني مطالعاتي فضاها
۶-۲-۱- واحدهاي تجاري
۶-۲-۲- واحدهاي تجاري – نمايشگاهي
۶-۲-۳- لابي تجاري
۶-۲-۴- خرده فروشی ها
۶-۲-۵- فروشگاه های مواد غذایی
۶-۲-۶- رستوران
۶-۲-۷- بخش اداري
۶-۲-۸- بانك
۶-۲-۹- پارکینگ
۶-۲-۱۰- فضاهاي ارتباطي
۶-۲-۱۰-۱- راهروها
۶-۲-۱۰-۲- پله
۶-۲-۱۰-۳- پله برقي
۶-۲-۱۰-۴- آسانسور
۶-۲-۱۱- راههاي فرار از آتش
فصل هفتم : طرح نهايي
۷-۱- تبيين موضوع
۷-۲- اهداف طرح
۷-۳- عوامل شكل دهنده به طرح
۷-۴- معرفي فضاهاي مجموعه
منابع و ماخذ
مطالعات مجتمع تجاری- تفريحي ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید