مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان

مقدمه:

بخش اول: شناخت موضوع
۱) شناخت موضوع:
١-١) مجموعه تفريحي:
١-١-١) اوقات فراغت:
فعاليت‌هاي فراغتي:
۱-١-۲) تحولات تفريح و اوقات فراغت:
۱-۲) مجموعه تجاري:
در ايران
۱-۳)شکل گيري مجموعه هاي تجاري-تفريحي:

بخش دوم: مباني نظري
٢) مباني نظري طرح:
بازار ايراني
شباهت به بازارهاي قرار گرفته در مسيرهاي راه‌هاي تجاري
سازماندهي به صورت مجموعه
شهر پوشيده
ساختار ارگانيك
بام به مثابه عنصري مستقل
۲-۱) وسعت و حوزه نفوذ:
٢-۲) عملكرد فضاهاي تجاري:
شرايط لازم براي موفقت يك مراكز خريد:
بررسي سيركولاسيون و فضاهاي ارتباط‌دهنده:
طرح‌ريزي اجمالي:
يكپارچگي با محيط اجتماعي:
هرج و مرج در مقابل نظم:
تركيب مستأجران:
تاريخچة يك موفقيت: احداث مراكز خريد
خوش منظره
مدني
شهر
شهر سبز:
حماقت ويكتور
پس از گروئن
مؤخره

بخش سوم: بررسي نمونه هاي مشابه ۴۴
۳-۱) ساختمان سلفريجز در بيرمنگام ۴۵
مقدمه۴۵
اسکلت فولادي ۴۷
زيرلايه سازه اي نما ۴۸
روکش نما ۴۹
راهبردهاي مربوط به تاسيسات ساختماني ۴۹
۳-۲) مجتمع تجاري- تفريحي الماس شرق- مشهد ۵۱
درباره شهر مشهد (سايت مجموعه) ۵۲
تحليل فرم ۵۲
تحليل پلان، ساختار پروژه، نظام روابط ۵۳
طراحي داخلي ۵۵
مشخصات عمومي پروژه ۵۶
۳-۳) مرکز تجاري- تفريحي ابردين در ريچموند کانادا ۵۸
۳-۴) مجموعه تجاري- تفريحي خليج فارس ۶۱
اهداف طرح ۶۲
ايده طرح ۶۳
مشخصات کلي مجموعه ۶۵
سازه مجتمع خليج فارس ۶۵
مشخصات کلي تاسيسات برقي پروژه خيج فارس ۶۶
مشخصات سيستم های مکانيکي ۶۶
۳-۵) مرکز تجاري- تفريحي « دالاس گالريا»، تگزاس ۶۸

بخش چهارم: ضوابط و استانداردها ۷۲
۴-۱) فضاهاي تجاري ۷۳
۴-۱-۱) خرده فروشي ها ۷۳
۴-۱-۲) فروشگاههاي مواد غذايي ۸۰
۴-۱-۳) آرايشگاهها ۸۳
۴-۲) مکان های خوردن و نوشيدن ۸۶
۴-۲-۱) نوشيدني فروشي ها ۸۶
۴-۲-۲) پيشخان هاي غذا ۸۹
۴-۲-۳) غذاخوري ها ۹۱
۴-۳) مکان هاي تفريحي و ورزشي ۹۸
۴-۳-۱) مکان هاي نرمش و بدنسازي ۹۸
۴-۳-۲) مکان هاي ورزش و بازي۱۰۲
۴-۴) مکان هاي عمومي۱۰۴
۴-۴-۱) فضاهاي ارتباطي افقي (راهروها) ۱۰۴
۴-۴-۲) فضای ارتباطي عمودي ۱۰۹

بخش پنجم: برنامه فيزيکي طرح ۱۱۲
۵-۱) عرصه تجاري- اداري ۱۱۳
۵-۲) عرصه فرهنگي- تفريحي ۱۱۳
۵-۳) عرصه خدمات و پشتيبانی ۱۱۴

بخش ششم: سايت و اقليم ۱۱۵
مکان پروژه ۱۱۶
شرايط اقليمی ۱۱۶
معرفي منطقه ۱۱۶

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید