مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چكيد۲
اهداف اساسي طرح۲
فرضیه تحقیق۳
دلایل انتخاب موضوع۳
طرح مسله ۴
مقدمه۵

فصل اول
مطالعات فرهنگی وتاریخی
۱-مطالعات فرهنگی و تاریخی
۱-۱: استان کردستان ۸۲-۱: تاریخ اقوام کرد۱۰
۳-۱ جاذبه های گردشگری استان ۱۴
۴-۱ جاذبه های طبیعی استان۱۶
۵-۱ پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان۱۷
۶-۱ پیشینه تاریخی شهرستان سقز ۱۷
منابع فصل اول۲۳

فصل دوم
مطالعات اکولوژیکی
۱-۲-مشخصات عمومی استان۲۵
۲-۲: موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز۲۹
۳-۲-آب وهوا۳۳۴-۲: منطقه سرد کوهستانهای غربی۴۱
منابع فصل دوم۴۴

فصل سوم
شهروشهرسازی
مقدمه۴۶
۳-۱-شهرچیست۴۶
۳-۲-اقدامات شهرسازی۴۸
۳-۳-معماری نو۴۹
۳-۴-شهرسازی نو۴۹
۳-۵-روش های طراحی وبرنامه ریزی۵۰
۳-۶-“شهردرخت نیست “؛چشم اندازاست۵۰
۳-۷-جمع بندی۵۱
۳-۸-تولدشهرسازی۵۲
۳-۹-مرگ شهرسازی۵۲
۳-۱۰-برنامه ریزی برای مقدسات طبیعت
۳-۱۰-۱-جلوگیری ازسیل ۵۴
۳-۱۰-۲-برنامه ریزی محیط زیست ۵۴
۳-۱۰-۳-برنامه ریزی اوقات فراغت ۵۴
۳-۱۰-۴-برنامه ریزی تصویری ۵۵
۳-۱۰-۵-ویژگی های محلی۵۵
۳-۱۱-تشریح یک پروژه
۳-۱۱-۱-پنج اصل برای تشریح یک پروژه۵۶
۳-۱۱-۲-اصل اول۵۶
۳-۱۱-۳-اصل دوم۵۶
۳-۱۱-۴-اصل سوم۵۷
۳-۱۱-۵-اصل چهارم۵۸
۳-۱۱-۶-اصل پنچم۵۸
۳-۱۲-خلاصه های کوتاه
۳-۱۲-۱-هفت اصل کاری ۵۹
۳-۱۳-دوازده مطلب درباره به بن بست رسیدن درطراحی۶۰
۳-۱۴-سیزده راه برای نابود کردن یک پروژه ۶۳
منابع فصل سوم۶۵

فصل چهارم
شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه
مقدمه۶۷
۴-۱- شناخت عملكردهاي پروژه
۴-۱-۱- رستوران۶۷
۴-۱-۲-کافه تریاصلف سرویس۶۸
۴-۱-۳-بخش اداری۶۹
۴-۱-۴-استانداردهای فضا۶۹
۴-۱-۵-مبلمان فضای اداری۷۰
۴-۱-۶-هتل۷۱
۴-۱-۷-پانسیون۷۱
۴-۱-۸-مهمانسرا۷۱
۴-۱-۹-تاسیسات تکمیلی۷۱
۴-۲- بررسي نمونه هاي موردي
۴-۲-۱- مجموعة اقامتي تفريحي خليج در مصر۷۳
۴-۲-۲- مجتمع توريستي تفريحي عباس آباد۷۵
۵-۲-۳- مجتمع تفريحي توريستي باري۷۷
منابع فصل چهارم۸۰

فصل پنچم
شناخت بسترطراحی
۵-۱-معرفی شهرستان۸۳
۵-۲نگاهي جغرافيايي به شهرستان سقز
۵-۲-۱-سقز و واژه و تاریخ۸۴
۵-۳-موقعیت جغرافیایی۸۶
۵-۴-جمعیت۸۸
۵-۵-جمعیت۸۹
۵-۶-شرایط اقلیمی۹۰
۵-۷-دما۹۲
۵-۸-فشار هوا و رطوبت۹۳
۵-۹-باد۹۴
۵-۱۰-تکامل زمین ساختی۹۵
۵-۱۱-تشکیلات زمین شناسی۹۶
۵-۱۲-ساختمان شناسی۹۶
۵-۱۳-نگاهی به گردشگری سقز۹۶
۵-۱۴مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز
۵-۱۴-۱-قلعه باستانی زیویه۹۷
‏ ۵-۱۴-۲-مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز۹۸
‏ ۵-۱۴-۳-مسجددومناره سقز۹۸
۵-۱۴-۴-دریاچه سد شهید کاظمی (دریاچه زرینه رود)۹۸
منابع فصل پنچم۹۹

فصل ششم
تجزیه وتحلیل سایت
چکیده۱۰۱
۶-۱-تجزیه وتحلیل وضع موجود (اناليز سايت) در طراحی فضاهای شهری۱۰۱
۶-۲-کلیات۱۰۲
۶-۳عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند۱۰۲
۶-۴عوامل سرویس دهنده سه هدف را دنبال میکنند۱۰۳
۶-۵-تعیین کیفیت سایت۱۰۳
۶-۵-۱-دیدگاه طراحی شهری۱۰۳
۶-۵-۲-مشکلات سایت۱۰۳
۶-۵-۳-مطبوعیت سایت۱۰۳
۶-۵-۴-محدودیت سایت۱۰۴
۶-۶-تجزیه و تحلیل سایت
۶-۶-۱عمده مسائلی که سایت در تجزیه و تحلیل میتواند انها را در خود جای دهد۱۰۴
۶-۶-۲-جستجوی منابع۱۰۴
۶-۶-۳-پرسش وملاقات با مردم مطلع۱۰۴
۶-۷-کیفیت های فرخ بخش سایت
۶-۷-۱خصوصیات بصری مهم که کیفیتهای فرحبخشی سایت را تعیین می کنند۱۰۵
۶-۷-۲دیگر عوامل بصری که می بایستی مورد توجه قرار بگیرند۱۰۵
۶-۸-محدودیتهای سایت۱۰۶
۶-۹-وضعیت عملکردی درون سایتی و برون سایتی
۶-۹-۱-وضعیت عملکردی درون سایتی۱۰۶
۶-۹-۲-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی۱۰۷
۶-۹-۳-وضعیت عملکردی برون سایتی۱۰۸
۶-۹-۴-سئوالات عملکردی بیرون سایتی۱۰۸
۶-۹-۵- عوامل فرحبخش برون سایتی۱۰۹
۶-۱۱-خلاصه تجزیه وتحلیل سایت۱۰۹
۶-۱۲شناخت و تحليل سايت مورد نظر۱۱۰
۶-۱۳-دسترسی به سایت۱۱۲
۶-۱۴-همجواریهای سایت
۵-۱۴-۱-ازمهمترین استعدادهای سایت می توان به عوامل طبیعی وغیر طبیعی ۱۱۵
۶-۱۴-۲-همجواری با پارک شهر(مولوی )۱۱۷
۶-۱۴-۳- همجواری با ورزشگاه شهید کاظمی۱۱۸
۶-۱۴-۴- همجواری با پارک کوثر۱۱۸
۶-۱۴-۵-دید و منظر از سایت به اطراف۱۱۹
۶-۱۴-۶-ترافیک سواره وپیاده۱۲۰
۶-۱۵-آلترناتيوهاي طراحي۱۲۱

فصل هفتم
مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح
۷-۱-برنامه فيزيكي طرح واحدهاي اقامتي
۷-۱-۱ سير تحول هتل در جهان۱۲۴
۷-۱-۲انواع هتل ها۱۲۴
۷-۱-۳ تجزيه و تحليل امكان سنجي پروژه۱۲۴
۷-۲-تعریف پروژه۱۲۵
۷-۲-۱-اتاقهاي خواب ۱۲۵
۷-۲-۲-لابی وفضاهای عمومی۱۲۵
۷-۲-۳-فضای غذاخوری ونوشیدنی۱۲۵
۷-۲-۴-فضای مخصوص مراسم۱۲۵
۷-۲-۵-فضاهای نمایشگاه۱۲۵
۷-۳-ضوابط ساختمانی هتل های کشور
۷-۳-۱- پاركينگ۱۳۴
۷-۳-۲-ورودی هتل۱۳۵
۷-۳-۳-سالن رستوران۱۳۵
۷-۳-۴-سرویس های بهداشتی۱۳۶
۷-۳-۵-چایخانه۱۳۶
۷-۳-۶-مغازه ها۱۳۶
۷-۳-۷-سوئیت۱۳۷
۷-۳-۸-سالن اجتماعات و جشنهاي مجزاي زنانه و مردانه۱۳۸
۷-۳-۹-پيش بيني امكانات سرگرمي فكري و تفريحي سالم براي كودكان و نوجوانان۱۳۸
۷-۳-۱۰-انبار وسايل فني و تاسيساتي متناسب با ظرفيت هتل۱۳۹
۷-۴-ضوابط معماري و درجه بندي هتلهاي كشور۱۳۹
۷-۵-برنامه تخصيص فضا۱۴۰
۷-۶-طبقات اتاق خوابها و سوئيتها(بخش خصوصي)۱۴۰
۷-۷-طرح ريزي طبقات اتاق خوابها۱۴۰
۷-۸- تجزيه وتحليل طبقات اتاق خوابها۱۴۱
۷-۹-پلان طبقات۱۴۱
۷-۱۰- طرح اتاق خوابها۱۴۲
۷-۱۱- ابعاد و اندازه اتاق خوابها۱۴۵
۷-۱۲-دكوراسيون و تجهيزات داخلي۱۴۶
۷-۱۳-طراحی فضاهای عمومی۱۴۶
۷-۱۴-مراکزتجاری
۷-۱۵چکیده۱۴۶
۷-۱۶مقدمه۱۴۷
۷-۱۷-کلیات
۷-۱۷-۱-مفهوم مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۲-تاریخچه مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۳-تاریخچه مراکزتجاری درایران۱۴۹
۷-۱۸-ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری
۷-۱۸-۱-استقراردرمحل مناسب۱۵۰
۷-۱۸-۲-مطالعات اقتصادی موردنیازوتحلیل اقتصادی بازار۱۵۰
۷-۱۸-۳-تحلیل جمعیت منطقه۱۵۱
۷-۱۹-جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین
۷-۱۹-۱-عوامل بصری۱۵۱
۷-۱۹-۲-عوامل جذاب درطراحی مرکزتجاری ۱۵۱
۷-۲۰-انواع ورودی های فروشگاه۱۵۲
۷-۲۱-سایرملاحظات برطراحی ورودی۱۵۲
۷-۲۲-فعالیتهای تجاری۱۵۳
۷-۲۳-همجواری فعالیتهای سازگار۱۵۴
۷-۲۴- ضوابط ومعیارهای فضای ورودی۱۵۴
۷-۲۵راهروهاو ضوابط ومعیارهاآن۱۵۴
۷-۲۶-بازشوهاو ضوابط ومعیارها آن۱۵۵
۷-۲۷-پله و ضوابط ومعیارها آن۱۵۶
۷-۲۸-آسانسوروضوابط آن۱۵۷
۷-۲۹-مسیردسترسی (گذرگاهها)۱۵۸
۷-۳۰-تخصیص فضا۱۵۸
۷-۳۱-ارتفاع طبقات۱۵۸
۷-۳۲-گذرگاه ها۱۵۸
۷-۳۲-اتاق های فرعی۱۵۹
۷-۳۳-دماوتهویه ۱۶۰
۷-۳۴-طرح کلی مغازه۱۶۰
۷-۳۵-پلکان ها۱۶۱
۷-۳۶-پنجره ها۱۶۱
۷-۳۷برنامه فیزیکی مدنظرجهت طراحی۱۶۱
منابع فصل هفتم۱۶۳

فصل هشتم
مبانی نظری وادراک طرح
۸-۱-محيط و معماري۱۶۶
۸-۱-انسان، طبيعت و معماري۱۶۶
۸-۱-محيط و منظر۱۶۸
۸-۳-۱-محيط و منظر به عنوان طبيعت۱۶۸
۸-۳-۲-محيط و منظر به عنوان زيستگاه۱۶۹
۸-۳-۳-محيط و منظر به عنوان محصول مصنوعي۱۷۷
۸-۳-۴-محيط و منظر به عنوان ثروت۱۷۲
۸-۳-۵-محيط و منظر به عنوان مكان۱۷۳
۸-۳-۶-محيط و منظر به عنوان سيستم۱۷۴
۸-۳-۷-محيط و منظر به عنوان تاريخ۱۷۵
۸-۳-۸-محيط و منظر به عنوان ايدئولوژي۱۷۵
۸-۳-۹-محيط و منظر به عنوان يك مسئله۱۷۵
۸-۳-۱۰-محيط و منظر به عنوان زيبا شناسي۱۷۵
۸-۴-ابعاد و مسائل اوقات فراغت
۸-۴-۱-فرهنگ۱۷۶
۸-۴-۲-حفظظ و پيشبرد ارزش‌هاي فرهنگي۱۷۶
۸-۴-۳-معماري و فرهنگ۱۷۷
۸-۴-۴-اوقات فراغت۱۷۸
۸-۴-۵-تفريحات سالم در جهان امروز۱۷۹
۸-۴-۶-معماري و فراغت۱۷۹
۸-۵-توريسم و جهانگردي
۸-۵-۱گردشكري۱۸۰
۸-۵-۲-تعريف مسافرت و جهانگرد۱۸۱
۸-۵-۳-تاريخچة مسافرت و جهانگردي۱۸۱
قرون وسطي۱۸۲
رنسانس۱۸۲
انقلاب صنعتي۱۸۳
جهانگردي نوين۱۸۳
۸-۵-۴-اثرات فرهنگي ـ اجتماعي جهانگردي۱۸۳
۸-۵-۵-تغييرات فرهنگي۱۸۴
۸-۵-۶-سياحت و فرهنگ۱۸۵
۸-۵-۷-سياحت و فراغت۱۸۵
۸-۵-۸-سياحت و سياست: صلح جهاني۱۸۶
۸-۵-۹-سياحت و جامعه‌شناسي۱۸۶
۸-۵-۱۰ارزشهاي اقتصادي سياحت۱۸۷
۸-۵-۱۱-گردشگري طبيعت يا اكوتوريسم۱۸۷
۸-۵-۱۲-عرضه و تقاضا۱۸۸
۸-۶-مبانی ادراک طرح
۸-۶-۱-اصول انتقال پیام ها۱۸۹
۸-۶-۲ فرهنگ وسبک ۱۹۰
۸-۶-۳-فرم وفرهنگ۱۹۰
۸-۶-۴- انتخاب فرم۱۹۱
۸-۶-۵- مقیاس وتناسب۱۹۴
۸-۶-۶-راه۱۹۵
منابع فصل هشتم۱۹۷

فصل نهم
بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز
۹-۱-اسامي هتل ها ومهمانپذیرهای موجود با تخت واتاقها۱۷۸
۹-۲-آمار روزانه مراكز اقامتي شهرستان سقز۱۷۸
۹-۳-اسكان فرهنگيان۱۷۹
۹-۴-اسكان مسافرين در مهمان پذير ادارات، خوابگاه‌هاي دانشجويي، ساختمانهاي ورزشي و چادرها وغیره۱۸۰
۹-۵-چادرهاي مسافرتي در حاشيه خيابانها، پاركها، بلوار خيابانها و بوستانها۱۸۰
۹-۶-نمودارمقایسه ی آمار مسافرین به استان کردستان ۱۸۴
منابع فصل نهم۱۸۷

فصل دهم
اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی
۱۰-۱- طراحي بوم شناختي ۱۸۹
۱۰-۲- طراحي ومناسبات انسانی ۱۸۹
۱۰-۳-مفاهیم طراحی درمعماری ۱۹۰
۱۰-۳-۱- پديدار شدن فرم‌ها۱۹۰
۱۰-۳-۲-ریتم وتکرار۱۹۱
۱۰-۳-۳-عامل نظام دهنده۱۹۱
۱۰-۳-۴-نظام هندسی۱۹۲
۱۰-۳-۵-نظام خطی۱۹۲
۱۰-۳-۴-نظامشعاعی،نقطه ای۱۹۲
۱۰-۴-طراحی سایت
۱۰-۴-۱-اصول طراحی سایت۱۹۳
۱۰-۴-۲-روند طراحی سایت۱۹۴
۱۰-۵- طراحی مبلمان واثاثیه
۱۰-۵-۱-کفسازی۱۹۶
۱۰-۵-۲-پله۱۹۷
۱۰-۵-۳-نیمکت۱۹۷
۱۰-۵-۴-گلدان۴۸
۱۰-۵-۵-چراغ۱۹۸
۱۰-۵-۶-آبنما۱۹۸
۱۰-۶-پوشش گیاهی۱۹۸
۱۰-۷- حصارها و نرده‌ها۲۰۱
۱۰-۸- عوامل مؤثر در طراحي روي شيب
۱۰-۸-۱-آب باران۲۰۲
۱۰-۸-۲- موادومصالح۲۰۲
۱۰-۸-۳-وسایل نقلیه۲۰۲
۱۰-۸-۴- مسیرهای پیاده۲۰۲
۱۰-۸-۵- تراسها۲۰۲
۱۰-۸-۶- واحدهاپلکانی۲۰۳
۱۰-۸-۷-نظام صحنه ای۲۰۳
۱۰-۸-۸- معابراریب۲۰۳
۱۰-۸-۹- راههای پیاده خوشه ای۲۰۳
۱۰-۸-۱۰- طول جاده ها۲۰۴
۱۰-۸-۱۱-جزئیات۲۰۴
۱۰-۹- اثر عوامل طبيعی در کاهش مصرف انرژی
۱۰-۹-۱- جهت استقرار ساختمان۲۰۴
۱۰-۹-۲- تجمع ساختمان۲۰۵
۱۰-۹-۳- شکلساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۴-حجمساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۵- منظرسازي و دخل و تصرف در توپوگرافي۲۰۷
۱۰-۹-۶- تهویه طبیعی۲۰۸
منابع فصل دهم۲۱۰

چكيده

در اين رساله بهمباني نظري در باره طبيعت و گردشگري و همچنين طراحي يك مجموعه تفريحي اقامتيپرداخته شده است. ميحط و منظر طبيعي ميراثي است كه خداوند براي بشر آفريده است وبشر بايد در حفظ و نگهداري از آن بكوشد، كه كمترين آسيب به آن برساند. اين محيططبيعي مي‌تواند بستري باشد كه انسان در ان به گشت و گذار بپردازد و به آرامش روحي وفكري دست يابد. تفريح و گردشگري يك روش مناسب براي گذران اوقات فراغت است كه در طرحاين مجموعه مدنظر است. بنابرايناستفاده از اصول طراحي اقليمي در طرح آن مفيد و مطلوب به نظر مي‌رسد. استفاده ازنور و حرارت خورشيد، جهت‌گيري مناسب و رو به خورشيد، تهويه طبيعي و استفاده ازفرمهاي متنوع و هماهنگ با محيط زيست از اصول مورد استفاده در شرح اين مجموعهاست.
با توجه به وجود جاذبه هاي طبيعي و اماكن ديدني و زيارتي در شهر سقز و اطراف آن و نبودن مكاني براي اقامت آنها، در اين طرح تلاش شده است كه مكاني طراحي شود كه علاوه بر امكان اقامت گردشگران، زمينه اي براي آشنايي گردشگران با ويژگيهاي فرهنگي مردم منطقه از نزديك فراهم كند و همچنين مردم شهر نيز براي اوقات فراغت خود بتوانند از آن استفاده كنند.

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید