مطالعات مركز بستري ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص و مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

این مطالعات شامل دو فایل می باشد. فهرست هر دو پروژه را می توانید مشاهده کنید. هر دو پروژه نیز در صورت خرید برای شما ارسال خواهد شد.

فایل ۱ ) مطالعات مركز بستري ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص
فایل ۲) مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

قیمت هر دو پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص را هم می توانید از اینجا مشاهده کنید

فهرست فایل اول
مطالعات مركز بستري ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص

اهداف و روش تحقيق
خدمات مددكاري مركز بستري ترک اعتیادکمپ معتادان ۱۷
تعاريف ۱۹
عوامل مخاطره آميز ۲۴
در اينجا به شرح هر يك از عوامل فوق مي پردازيم: ۲۵
كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي ۳۲
توسعه صنعتي جامعه، مهاجرت، كمبود فرصتهاي شغلي و محروميت اقتصادي- اجتماعي ۳۲
مهمترين استراتژهاي پيشگيري از اعتياد كه درجهان از آنها استفاده مي‌شود عبارتند از: ۳۶
چگونه مي توان معتادان را به درمان تشويق كرد ۳۹
انواع مواداعتياد آور ۴۱
شيشه ۴۲
اعتیاد چیست؟ ۶۴
تشخیص معتاد ۶۹
کراک” ، هرويين خالص ۹۱
ترياك ۹۴
دلايل اعتياد ۹۵
شناخت موضوع طراحي ۹۵
ضرورت انتخاب موضوع ۹۵
هدف از انتخاب موضوع ۹۵
مباني نظري ۹۵
استانداردهاي فضايي ۹۵
برنامه فيزيکي ۹۵
شناخت معتاد ۹۵
قرص اكستازي ۹۸
نورو بيولوژي اعتياد ۹۹
فيزيولوژي اعتياد ۱۰۰
زبان مواد مخدر ۱۰۲
وابستگي : (DEPENDENCE) 104
وابستگي روان شناختي : ۱۰۴
تحمل (TELERANCE ) : 104
مصرف ( USE ) : 105
ترک ( WITHDRAWAL ) : 105
طبقه بندي مواد : ( اثرات رواني بر روي خود) ۱۰۵
برخي از توهم زاها : ۱۰۶
ماکزيمم عمل الکل: ۱۰۷
تاثيرات فيزيولوژيک : ۱۰۸
۴ اصل اخلاقي در مراکز ترک اعتياد ۱۱۳
۲ حقوق، وظايف و مسووليت‌ها: ۱۱۴
۳ آگاه‌سازي به موقع: ۱۱۴
۴ پايان درمان: ۱۱۵
کمپ هاي ترک اعتياد ۱۱۷
مركز بازتواني و درمان اعتياد كاميار ۱۲۱
کمپ ترک اعتياد ياس ۱۲۳
کمپ ترک اعتياد ۱۲۸
انواع روشهاي درمان ۱۲۹
درمان دارويي ۱۲۹
درمان غير دارويي ۱۲۹
طب سوزني ۱۲۹
تئوري طب سنتي چين ۱۳۱
هوميوپاتي ۱۳۲
علل اعتياد ۱۳۹
بخشهاي کمپ ترک اعتياد ۱۶۰
منابع و ماخذ

فهرست فایل دوم
مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

فصل اول ۱
بخش اول: تاریخچۀ و تعریف مواد مخدر ۲
بخش دوم: انواع مواد مخدر۱۴
بخش سوم :استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد :۲۳
بخش چهارم :بهبودی:۳۲
بخش پنجم : گام هاي هشت گانه به سوي رژيم غذايي بهتر:۳۷
بخش ششم :ورزش در درمان اعتياد۴۲
بخش هفتم : جمعيت NA:34
بخش هشتم : قدمهاي دوازده گانه:۵۰
بخش نهم : روابط فونکسویل در مراکز ترک اعتیاد: ۵۴
فصل دوم۵۵
بخش اول: مفهوم رمانتیک و ارگانیک:۵۶
بخش دوم : نمونه هایی از بناهای ارگانیک :۶۵
فصل سوم۷۵
بخش اول: نگاهي‌ به‌ جغرافيايي‌ طبيعي‌ استان‌ همدان: ۷۶
بخش دوم : سازۀ مجموعه:۹۱
بخش سوم :عناصر نورگیری در معماری سنتی:۹۵

فهرست مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص را هم می توانید از اینجا مشاهده کنید

این مطالعات شامل دو فایل می باشد. فهرست هر دو پروژه را می توانید مشاهده کنید. هر دو پروژه نیز در صورت خرید برای شما ارسال خواهد شد.

فایل ۱ ) مطالعات مركز بستري ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص
فایل ۲) مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

قیمت هر دو پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید