مطالعات مركز فرهنگي هنري نشر و گسترش معماري ۱۳۰ اسلاید

مطالعات مركز فرهنگي هنري نشر و گسترش معماري ۱۳۰ اسلاید
این مطالعات بصورت فایل پاورپوینت می باشد.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چكيده۹
پيشگفتار۱۰
مقدمه۱۳

۱-پژوهش هاي بنيادين۱۵
۱-۱معماري چيست؟۱۶
۲-۱تاريخ معماري۱۸
۳-۱فلسفه در معماري۲۰
۴-۱دستاورد معماري۲۱
۵-۱مردم و معماري۲۲
۶-۱معماري و جوانان۲۲

۲-اهداف پروژه واهداف كلان۲۴
۲-۱ضرورت و اهميت موضوع پروژه۲۵
۲-۲اهداف وسياست هاي كلان طرح۲۶
۱-۲-۲كمبودمنابع اطلاعاتي وتحقيقاتي۲۷
۲-۲-۲موانع موجوددرآموزش۲۷
۳-۲-۲به روزرساني طرح۲۸
۴-۲-۲كمبودتجهيزات۲۸
۵-۲-۲جلب توجه مردم به مقوله معماري۲۹

۳-شناخت ويژگي هاي آب وهوايي وجغرافيايي به طراح ۳۰
۱-۳تاريخچه شهرتبريز۳۱
۱-۱-۳چگونگي سازوپيدايش شهرتبريز۳۱
۲-۱-۳شهرتبريز۳۳
۳-۱-۳موقعيت۳۴
۲-۳جغرافيا و اقليم تبريز۳۵
۱-۲-۳مشخصات جغرافيايي۳۵
۲-۲-۳تقسيمات كشوري۳۵
۳-۲-۳رودها۳۶
۴-۲-۳كوهها۳۶
۵-۲-۳زبان۳۷
۶-۲-۳آب و هوا۳۸
۷-۲-۳درجه حرارت و ميزان بارندگي۳۹
۸-۲-۳بادها و جريانات هوايي و بادهاي منطقه اي ۴۰

۳-۳جمعيت شهر تبريز۴۱
۴-۳معرفي سايت مجموعه
۱-۴-۳آلترناتيو اول۴۴
۲-۴-۳آلترناتيو دوم۴۵
۳-۴-۳آلترناتيو سوم۴۶
۲-۴-۳دسترسي سايت۴۷
۳-۴-۳جهت وزش باد۴۷
۴-۴-۳آلودگي صوتي۴۷
۵-۴-۳ديد و منظر سايت۴۷

۵-برنامه فيزيكي۵۱
برنامه پيشنهادي
۱-۵بخش تحقيقاتي۵۴
۲-۵بخش نمايشي۵۷
۳-۵بخش آموزشي۵۹
۴-۵بخش اداري۶۰

۶-ضوابط و استانداردهاي طرح۶۶
۱-۶ضوابط طراحي بخش آموزشي۶۷
۲-۶ضوابط طراحي بخش تحقيقاتي۷۰
۳-۶ضوابط طراحي بخش نمايشي۸۴
۷-نقش سازه و تاسيسات در طراحي۸۹
۸-مصاديق۹۶
۱-۸موزه هنرهاي معاصر۹۷
۲-۸خانه هنرمندان ايران۱۰۳
۳-۸موزه تاريخ هولوكاست۱۰۶
۴-۸اتحاديه بين المللي معمارانUIA110
۵-۸موزه معماري فنلاند۱۱۲
۶-۸مركز معماري كانادا CCA114
۷-۸انسيتو معماري هلند NAI 116
منابع و ماخد۱۱۸-۱۱۹
مطالعات مركز فرهنگي هنري نشر و گسترش معماري ۱۳۰ اسلاید
این مطالعات بصورت فایل پاورپوینت می باشد.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید