مطالعات مرکز کودکان خیابانی ۲۷۰ص

مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی , مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

چکیده: ۱
مقدمه: ۱
فصل اول: ۴
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) ۴
۱-۱- بیان مسئله تحقیق: ۵
۲-۱- هدف تحقیق: ۵
۳-۱- اهمیت موضوع: ۷
۴-۱- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: ۸
۵-۱- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: ۹
۶-۱- ۶-۱- نقشه ۱/۲۰۰۰ سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): ۱۰
فصل دوم: ۱۲
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) ۱۲
۱-۲- مقدمه: ۱۳
۲-۲- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): ۱۵
۱-۲-۲- مقدمه: ۱۵
۲-۲-۲- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: ۱۷
۳-۲-۲- تاریخچه کودکان خیابانی: ۱۸
۴-۲-۲- تعريف كودكان خياباني: ۱۹
۷-۲-۲- عوامل مؤثر در ازدياد كودكان خياباني: ۲۲
۹-۲-۲- محل كودكان خياباني: ۲۳
۱۰-۲-۲- سن و جنسيت (بررسی وضع موجود ): ۲۴
۱۱-۲-۲- تحصيلات: ۲۴
۱۲-۲-۲- تفريحات: ۲۵
۱۳-۲-۲- شناخت خوشي از زندگي در خيابان: ۲۵
جدول ۱-۲- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی ۲۷
۱۴-۲-۲- زمينه خانوادگي: ۲۷
۱-۱۴-۲-۲- طلاق و کودکان خیابانی: ۲۸
۱۵-۱- اعتیاد و کودکان خیابانی: ۲۹
۱۶-۱- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: ۳۰
۱۷-۱- نقش گروه همسالان: ۳۰
۱۸-۱- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: ۳۱
۱۹-۱- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: ۳۱
۲۰-۱- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: ۳۲
۲۱-۱- راهكارها و پيشنهادات در خصوص حمايت از كودكان خياباني: ۳۲
۲-۲۱-۱- چه باید کرد؟ ۳۳
۲۲-۱- نتیجه گیری: ۳۵
۳-۲- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحي و جسمي كودكان (‌جهت ايجادفضايي كارآمد و مناسب آنان): ۳۵
۱-۳-۲- مقدمه: ۳۵
۲-۳-۲- روان شناسي کودک:(Child Psychology) 36
۱-۲-۳-۲- اهميت روان شناسي کودک: ۳۶
۳-۳-۲- شخصيت از ديدگاه روانشناسي: ۳۷
۱-۳-۳-۲- ديدگاه اريكسون درباره مراحل رشد شخصيت انساني: ۳۷
۵-۳-۲- مطالعه در مورد نيازهاي کودک در سنين مختلف: ۳۹
۶-۳-۲- رفتار اجتماعي: ۳۹
۱-۶-۳-۲- انواع رفتار اجتماعي: ۴۰
۲-۶-۳-۲- تعريف انحراف: ۴۰
۳-۶-۳-۲- انواع انحرافات اجتماعي: ۴۰
۴-۶-۳-۲- بزهكاري: ۴۱
۱۱-۴-۶-۳-۲- عوامل مرتبط با بزهكاري: ۴۱
۲-۴-۶-۳-۲- پيشگيري و درمان: ۴۲
۷-۳-۲- تربيت و اهميت آن در زندگي: ۴۳
۱ -۷-۳-۲- عوامل مؤثر بر تربيت فرزندان: ۴۳
۸-۳-۲- سرگرمي هاي كودكان: ۴۳
۱-۸-۳-۲- کودک و بازی: ۴۴
۱-۱-۸-۳-۲- تعريف بازي: ۴۴
۲-۱-۸-۳-۲- بازى کودکان: ۴۴
۳-۱-۸-۳- ۲- رشد اجتماعي در بازي: ۴۷
۴-۱-۸-۳-۲- رشد عاطفي در بازي: ۴۷
۵-۱-۸-۳-۲- رشد جسماني در بازي: ۴۷
۷-۱-۸-۳- ۲- چگونگي فرآيند شركت در بازي ها : ۴۸
۸-۱-۸-۳- ۲- عوامل مؤثر در بازي: ۴۸
-۱-۸-۳-۲- بازی و خلاقیت: ۴۸
۱۰-۱-۸-۳-۲- اسباببازى: ۴۹
۱۱-۱-۸-۳-۲- آموزش از طريق بازي: ۵۰
۱۲-۱-۸-۳-۲- استفادههاى تربيتى از بازى: ۵۰
۱۳-۱-۸-۳- ۲- بازي درماني: ۵۰
۱۴۱۴-۱-۸-۳- ۲- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بين کودکان: ۵۲
۱۵-۱-۸-۳- ۲- نتيجه: ۵۳
۱۱-۸-۳- ۲- نقاشي و روان كودك : ۵۴
۲-۸-۳-۲- چرا كودكان نقاشي مي كنند؟ ۵۴
۹-۳-۲- ادراك مفاهيم: ۵۸
۱-۹-۳-۲- استدلال در كودكان : ۵۸
۲-۹-۳-۲- درك كودك از هندسه: ۵۹
۱-۹-۳-۲-۲- مشكلات درك پرسپكتيو: ۶۰
۱۰-۳-۲- کودک ومعماري: ۶۰
۱۳-۱۰-۳-۲- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: ۶۱
۲-۱۰-۳-۲- تصور فضايي كودك: ۶۲
۴-۱۰-۳-۲- معماري براي کودکان: ۶۳
۱-۴-۱۰-۳-۲- نقش معمار در معماري براي کودک: ۶۶
۵-۱۰-۳-۲- فضاهاي مورد نياز براي کودکان: ۶۷
۶-۱۰-۳-۲- اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي کودکان: ۶۹
۷-۱۰-۳-۲- رهیافتهای طراحی برای کودکان: ۷۰
۸-۱۰-۳-۲- احتياجات کودک براي برخورداري از بهداشت رواني بهتر: ۷۱
۹-۱۰-۳-۲- نتیجه گیری: ۷۳
۱۱-۳-۲- فیزیولوژی حواس کودک: ۷۶
۱-۱۱-۳-۲-مقدمه و مقوله محيط هاي مناسب كودكان: ۷۶
۲-۱۱-۳-۲- كودك ونقش حواس او در دريافت فضا: ۷۷
۱-۲-۱۱-۳-۲- ادراك بينايي كودك: ۷۹
۲-۲-۱۱-۳-۲-ادراك شنوايي كودك: ۸۰
۳-۲-۱۱-۳-۲- ادراك چشايي و بويايي كودك: ۸۰
۴-۲-۱۱-۳-۲- ادراك لامسه كودك: ۸۰
۱-۱۲-۳-۲- مقدمه: ۸۱
۲-۱۲-۳-۲- برخورد فيزيكي، عيني ورواني در رابطه با مقوله رنگ: ۸۳
۳-۱۲-۳-۲- مفهوم فيزيكي: ۸۳
۴-۱۲-۳-۲- مفهوم حسي و رواني: ۸۳
۵-۱۲-۳-۲- برخورد كودك با مقوله رنگ: ۸۵
۶-۱۲-۳-۲- نقش وتأثير رنگ ها در محيط پيرامونمان: ۸۷
۷-۱۲-۳-۲- انتخاب رنگ درکودکان: ۸۹
۸-۱۲-۳-۲-دريافت‌ رنگ‌ها: ۹۰
۹-۱۲-۳-۲- تأثير رنگ بر حواس پنجگانه: ۹۳
۱۰-۱۲-۳-۲- نقش رنگ در طراحي فضا و تأثيرات فيزيولوژيكي آن بر انسانک ۹۳
۱-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثير رنگ بر حس بينايي (باصره ): ۹۵
۲-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثير رنگ بر حواس چشايي و بويايي: ۹۶
۴-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثير رنگ برحس شنوايي: ۹۸
فصل سوم: ۱۰۱
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی ۱۰۱
۱-۳- مقدمه: ۱۰۲
۲-۳- بررسي نمونه داخلي: ۱۰۲
۱-۲-۳- خانه سبز: ۱۰۲
۱-۱-۲-۳- موقعيت خانه سبز و مشخصات آن: ۱۰۲
-۲-۳- مجتمع خدماتي حمايتي شيرخوارگاه آمنه: ۱۰۴
۳-۳- بررسي نمونه پروژه ها خارجي: ۱۰۶
۱-۳-۳- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهايبراي آموزش و تفريح: ۱۰۷
۲-۳-۳-کودکستان توبين گن Tubingen: 115
۳-۳-۳- فضاي انتظار: ۱۱۶
۴-۳-۳- پارک بازي کودکان در نيويورک (آرونا): ۱۱۷
۵-۲-۳- يك مهدكودك استاندارد در آلمان: ۱۱۸
فصل چهارم : ۱۲۰
استانداردها و برنامه فیزیکی ۱۲۰
۱-۴-مقدمه: ۱۲۱
۲-۴- تعيين انواع خدمات مجموعه: ۱۲۱
ب) خدمات حمايتي: ۱۲۱
ج) خدمات آموزش‌، ورزشي و فرهنگي: ۱۲۱
د) خدمات اقامتي : ۱۲۲
۳-۴-طبقه بندي گروه سني كودكان مجموعه و تعيين تجهيزات موردنياز: ۱۲۲
۴-۴- اندازه هاي بدن کودکان: ۱۲۲
۱-۴-۴- ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده کودک: ۱۲۳
۵-۴- خوابگاه: ۱۲۴
۶-۴- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: ۱۲۵
۱-۶-۴- فضاهاي آمفي تئاتر: ۱۲۵
۱-۱-۶-۴-پيش ورودي و هال ورودي: ۱۲۵
۲-۱-۶-۴- سرسرا (لابي): ۱۲۶
۳-۱-۶-۴- محل استراحت: ۱۲۶
۴-۱-۶-۴- نشيمن گاه ها ۱۲۷
۱-۴-۱-۶-۴- ابعاد و اندازه صندلي ها: ۱۲۷
۲-۴-۱-۶-۴-محل آزاد بين دو رديف: ۱۲۷
۳-۴-۱-۶-۴- مشخصات صندلي: ۱۲۷
۴-۴-۱-۶-۴- جنس صندلي ها: ۱۲۷
۵-۴-۱-۶-۴- نحوه استقرار صندلي ها در سالن: ۱۲۸
۶-۴-۱-۶-۴- فاصله ي رديف صندلي ها از يكديگر و تعداد صندلي ها در رديف: ۱۲۸
۵-۱-۶-۴- شيب كف سالن: ۱۲۹
۶-۱-۶-۴- انحنا پرده: ۱۲۹
۳-۴- طرحی برای محاسبه منحنی دید ۱۲۹
۷-۱-۶-۴- راهروهاي سالن: ۱۲۹
۱۱-۷-۱-۶-۴- مشخصات راهرو ها: ۱۳۰
۲-۷-۱-۶-۴- عرض راهروها: ۱۳۰
۸-۱-۶-۴- ورودي ها وخروجي هاي سالن: ۱۳۰
۱-۸-۱-۶-۴- تعداد و ابعاد خروجي ها: ۱۳۰
۲-۸-۱-۶-۴-مكان خروجي هاي سالن: ۱۳۱
۹-۱-۶-۴- ايمني: ۱۳۱
۱۰-۱-۶-۴- معلولين سالن: ۱۳۲
۱-۷-۴- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: ۱۳۲
۱-۲-۷-۴- فضاهاي عملياتی: ۱۳۳
۳-۲-۷-۴-فضاي عمومي كتابخانه: ۱۳۴
۲-۲-۷-۴- فضاهاي پشتيباني: ۱۳۴
۳-۷-۴-تجهيزات كتابخانه: ۱۳۵
۴-۷-۴- فضاهاي عمده كتابخانه: ۱۳۵
۱-۴-۷-۴- مخزن كتابخانه: ۱۳۵
۲-۴-۷-۴- سالن مطالعه: ۱۳۶
تصویر۸-۴-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه ۱۳۶
۵-۷-۴- ملاحظات طراحي: ۱۳۶
۸-۴- آموزشي: ۱۳۷
۱-۸-۴- سرانه: ۱۳۷
۲-۸-۴- مبلمان كلاسها: ۱۳۸
۳-۸-۴- استانداردهاي وسايل آموزشي: ۱۳۹
۹-۴- فضاهاي نمايشگاهي: ۱۴۰
۱-۹-۴- خصوصيات سالن نمايشگاه: ۱۴۰
۲-۹-۴- روش هاي مختلف بازديد هدايت شونده: ۱۴۱
-۹-۴- مسيرهاي حركت: ۱۴۱
۴-۹-۴- سيركولاسيونک ۱۴۱
۵-۹-۴- فرم وابعاد: ۱۴۱
۶-۹-۴- نمايش آثار: ۱۴۲
۱-۶-۹-۴- تابلوهاي ثابت: ۱۴۲
۷-۹-۴- نور نمايشگاه: ۱۴۳
۱۰-۴- فضاي اداري: ۱۴۴
۱-۱۰-۴- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: ۱۴۴
۱-۱-۱۰-۴- فضاي كار مديران و سرپرستان: ۱۴۵
۲-۱-۱۰-۴- فضاي كار كارشناسان (‌اداري و فني ): ۱۴۵
۳-۱-۱۰-۴- فضاي كار دستياران و ساير كاركنان: ۱۴۵
۱۱-۴- استانداردهاي سالن غذاخوري: ۱۴۶
۱-۱۱-۴- فضاهاي موردنياز: ۱۴۷
۱-۱-۱۱-۴- فضاي تهيه غذا: ۱۴۷
۱۲-۴-آشپزخانه: ۱۴۷
۱۴-۴- استاندارد رخشویخانه: ۱۵۰
۱-۱۴-۴- منطقه يا قسمت آماده سازي: ۱۵۱
۴-۱۴-۴- محل اتوكشي: ۱۵۲
۱-۱۶-۴- سالن ورزشي چندمنظوره: ۱۵۵
۲-۱۶-۴- استانداردهاي معماري فضاهاي ورزشي: ۱۵۵
۳-۱۶-۴- سالن ورزشي: ۱۵۵
۴-۱۶-۴- اتاق هاي جانبي و فضاهاي فعاليت هاي ورزشي: ۱۵۶
۵-۱۶-۴- زمين هاي بازي: ۱۵۶
۱-۵-۱۶-۴-اندازه فضاي بازي: ۱۵۶
۶-۱۶-۴- استخرهاي شناي سرپوشيده: ۱۵۸
۱۷-۴- قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها: ۱۵۹
۱۸-۴- برنامه ريزي فيزيكي: ۱۶۰
۲-۱۸-۴- كلياتي از ويژگي هاي فضاهاي مسكوني و خوابگاه: ۱۶۱
۳۷-۴- تجهیزات فضاهای مسکونی ۱۶۳
۱-۲-۱۸-۴- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: ۱۶۳
۲-۲-۱۸-۴- ايجاد احساس مالكيت و تعلق: ۱۶۳
۳-۱۸-۴- فضاهای بازی: ۱۶۴
۱-۳-۱۸-۴- مروري بر تعريف بازيک ۱۶۴
۲-۳-۱۸-۴- انواع بازی: ۱۶۵
۳-۳-۱۸-۴- انواع محوطه هاي بازي: ۱۶۷
۱-۳-۳-۱۸-۴- شرايط مطلوب فضاهاي باز: ۱۶۸
۲-۳-۳-۱۸-۴- خصوصيات محوطه بازي و ورزش كودكان (‌۷ الي ۱۱ سال) : ۱۶۹
۴-۳-۱۸-۴- چگونگي طراحي فضاي بازي كودكان: ۱۶۹
۵-۳-۱۸-۴- چگونگي طراحي وسايل بازي كودكان: ۱۷۰
۴-۱۸-۴- فضاهاي آموزش: ۱۷۱
۱-۴-۱۸-۴- كلاس هاي درس: ۱۷۱
۲-۴-۱۸-۴-آموزش عملي: ۱۷۲
۱-۲-۴-۱۸-۴-آتليه طراحي و نقاشي: ۱۷۴
۲-۲—۴-۱۸-۴- آتليه سفالگري: ۱۷۴
۳-۲-۴-۱۸-۴- آتليه موسيقي: ۱۷۶
۴-۲-۴-۱۸-۴- آتليه عكاسي: ۱۷۶
۵-۲-۴-۱۸-۴-آتليه هنرهاي نمايشي و تئاتر: ۱۷۷
بخش بازيگري: ۱۷۷
۶-۲-۴-۱۸-۴- آتليه مجسمه سازي: ۱۷۸
۳-۴-۱۸-۴- بخش خدماتي كارگاه: ۱۷۸
۴-۴-۱۸-۴- انبارها: ۱۷۸
۵-۴-۱۸-۴- بررسي روشنايي: ۱۷۹
۵-۱۸-۴-كتابخانه: ۱۷۹
۶-۱۸-۴- سالن اجتماعات و آمفي تئاتر: ۱۸۰
۷-۱۸-۴- سالن اجتماعات چندمنظوره كودكان: ۱۸۱
۸-۱۸-۴- نمايشگاه و غرفه هاي فروش: ۱۸۱
۹-۱۸-۴- بخش اداری: ۱۸۲
۱-۹-۱۸-۴- فضاي لازم براي مبلمان: ۱۸۳
۱۰-۱۸-۴- بخش بهداري و مراكز مشاوره: ۱۸۴
۱۱-۱۸-۴- غذاخوري: ۱۸۴
۱۳-۱۸-۴- نگهباني: ۱۸۶
۱۴-۱۸-۴- انبار: ۱۸۶
۱۵-۱۸-۴- موتورخانه: ۱۸۶
۱۶-۱۸-۴- پاركينگ: ۱۸۶
۱۷-۱۸-۴- فضاهاي ورودي: ۱۸۶
۱۸-۱۸-۴- رخشویخانه: ۱۸۸
۱۹-۱۸-۴- فضاي سبز: ۱۸۸
فصل پنجم: ۱۹۱
مطالعات سایت ۱۹۱
۱-۵- شرايط منطقه اي شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۵- ويژگي هاي شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۱-۵- موقعيت جغرافيايي: ۱۹۳
۲-۱-۱-۵- ناهمواريهاي شهر تهران: ۱۹۴
تصوير ۳-۵- مقطع شمالي-جنوبي از ناهمواريهاي شهر تهران ۱۹۵
۳-۱-۱-۵- لرزه خيزي تهران و منطقه: ۱۹۵
۱-۳-۱-۱-۵- گسلهاي تهران: ۱۹۶
۴-۱-۱-۵- منابع آب شهر تهران : ۱۹۶
۱- آب هاي جاري: ۱۹۶
۲- آب هاي زير زميني: ۱۹۸
۵-۱-۱-۵- پوشش گياهي: ۱۹۸
۲-۵- وضعيت اقليمي شهر تهران: ۱۹۹
۱-۲-۵- تأثير طراحي اقليمي در صرفه جويي انرژي: ۱۹۹
۲-۲-۵-تجزيه و تحليل عوامل اقليمي: ۲۰۰
۱-۲-۲-۵- دما: ۲۰۰
۲-۲-۲-۵- بارندگي: ۲۰۰
۳-۲-۲-۵- رطوبت: ۲۰۱
۴-۲-۲-۵- باد (‌بررسي جهت وزش باد غالب در تهران ): ۲۰۲
۵-۲-۲-۵- تابش آفتاب: ۲۰۴
۴-۲-۵- نمودار بيوکليماتيک انساني: ۲۰۶
۵-۲-۵- نموار بيوکليماتيک ساختماني: ۲۰۷
۶-۲-۵- تعيين نوع اقليم شهر تهران: ۲۰۸
۷-۲-۵- هماهنگي ساختمان با اقليم: ۲۰۹
۱-۷-۲-۵- تعيين جهت بهينه استقرار ساختمان: ۲۰۹
۲-۷-۲-۵- شکل ساختمان در رابطه با اقليم : ۲۱۱
۳-۷-۲-۵- مصالح ساختماني در رابطه با اقليم: ۲۱۱
۸-۲-۵- نتيجه گيري و تعيين تدابير طراحي اقليمي: ۲۱۱
۹-۲-۵- تحليل سايت ودلائل انتخاب آن: ۲۱۲
۱-۹-۲-۵- ويژگي هاي زمين طرح: ۲۱۲
۱-۱-۹-۲-۵- موقعيت: ۲۱۲
۲-۱-۹-۲-۵- دسترسي ها : ۲۱۲
۳-۱-۹-۲-۵- عناصر همجواري: ۲۱۲
۴-۱-۹-۲-۵- ديدو منظر: ۲۱۳
۲-۹-۲-۵- شناسايي بافت منطقه: ۲۱۳
۳-۹-۲-۵- برآورد جمعيت منطقه: ۲۱۳
۴-۹-۲-۵- بررسي امكانات بالقوه و بالفعل منطقه: ۲۱۴
۴۵-۹-۲-۵- بررسي سيماي طبيعي منطقه: ۲۱۴
۵۶-۹-۲-۵- بررسي سيماي كالبدي منطقه: ۲۱۵
-۹-۲-۵- بررسي پوشش گياهي منطقه: ۲۱۵
۷۸-۹-۲-۵- انتخاب گونه هاي گياهان مناسب: ۲۱۶
۹-۹-۲-۵- بررسي محيط زيست سايت: ۲۱۶
۱۰-۹-۲-۵- دلايل انتخاب سايت: ۲۱۶
۱۱-۹-۲-۵-کاربرد گیاهان در فضای سبز: ۲۱۷
۱-۱۱-۹-۲-۵- درختان سایه دار: ۲۱۸
۲-۱۱-۹-۲-۵- درختان بادشکن: ۲۱۸
۳-۱۱-۹-۲-۵- درختان پوششی: ۲۱۹
۴-۱۱-۹-۲-۵- درختان مناسب پرچین و حصار: ۲۱۹
۵-۱۱-۹-۲-۵- گونه شنای درختان موجوددرسایت: ۲۱۹
۱-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: ۲۱۹
۲-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: ۲۲۱
۱۳-۹-۲-۵- تحليل كاربري هاي منطقه و بافت اطراف سايت: ۲۳۴
۶۱۴-۹-۲-۵- نتيجه گيري از تحليلات سايت: ۲۳۵
۷۱۵-۹-۲-۵- درنظرگيري نكات اقليمي سايت در رابطه با طراحي مجموعه: ۲۳۵
فصل ششم: ۲۳۷
نتيجه گيري و شكل گيري پروژه جهت فرايند طراحی ۲۳۷
۱-۹-مقدمه: ۲۳۸
۲-۶- تبين طرح: ۲۳۸
۳-۶- شكل گيري ايده و consept نهايي پروژه: ۲۳۹
۴-۶- آلترناتيوهاي سازه، تأسيسات و اجراي پروژه: ۲۴۲
۱-۴-۶-سازه: ۲۴۲
۲-۴-۶- نما: ۲۴۲
۳-۴-۶-تأسیسات: ۲۴۳
۵-۴-۶- استفاده از پنجره هاي PVC: 243
۶-۴-۶- شیشه های دوجداره: ۲۴۳
۷-۴-۶-مطالعه و بررسي پوسته هاي ژئوديسك: ۲۴۴
۱-۴-۶-بررسي تكنيك هاي موجود جهت نورپردازي رنگي متنوع (LED lighting): 246
۱-۸-۴-۶-لامپ هاي LED: 246
۲-۸-۴-۶- مزاياي نورپردازي منابع نوري LED : 247
۴-۸-۴-۶- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: ۲۵۰
مدارک طرح ۲۵۰
فصل هشتم: ۲۶۵
منابع و مآخذ ۲۶۵
فهرست منابع فارسي: ۲۶۶

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید