مطالعات موزه آب ۱۸۰ص

مطالعات موزه آب ۱۸۰ص
همراه این پروژه یک نقشه بهمراه عکس های سه بعدی ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۳

فصل اول:
مباني نظري ۷
۱_۱ طرح مسئله ۸
۱_۲ فرضيات و مباني نظري طرح ۹
۱_۳ سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مكان ۱۰
۱_۴ اهداف پروژه ۱۶

فصل دوم:
موزه ۱۷
۲_۲ تاريخچه موزه ۱۹
۲_۳ اهداف موزه ها صفحه۲۹
۲_۴ گونه بندي موزه ها ۳۳
۲_۵ آموزش در موزه ها ۴۳

فصل سوم:
آبزيان ۴۶
۳_۱ ماهي تزئيني ۴۶
۳_۲ انواع ماهي صفحه۴۷

فصل چهارم:
مطالعات موردي ۶۸
۴_۱ موزه آب قلهك ۶۹
۴_۲ آكادمي علوم كاليفرنيا ۷۱
۴_۳ پارك اقيانوس شناسي والنسيا ۸۲
۴_۴ آكواريوم جورجيا ۸۷

فصل پنجم:
شناخت شهر كيش ۹۲
۵_۱ پيدايش جزيره كيش ۹۲
۵_۲ تاريخ كيش ۹۴
۵_۳ جزيره كيش ۹۵
۵_۴ آثار باستاني كيش ۹۵
۵_۵ جاذبه هاي تاريخي كيش ۹۶
۵_۶ بازرگاني در كيش ۹۸
۵_۷ سيماي فرهنگي كيش ۹۹
۵_۸ دانشگاه هاي كيش ۱۰۰
۵_۹ آداب و رسوم كيش ۱۰۰
۵_۱۰ جاذبه هاي توريستي و گردشگري كيش ۱۰۳
۵_۱۱ گويش مردم كيش ۱۲۰
۵_۱۲ جغرافياي كيش ۱۲۰
۵_۱۳ پوشش گياهي كيش ۱۲۱
۵_۱۴ موقعيت كيش ۱۲۷
۵_۱۵ سيماي اقليمي كيش ۱۲۹

فصل ششم:
استانداردها و ضوابط طراحي ۱۳۸
۶_۱ عرصه ها و بخش ها ۱۳۸
۶_۲ مراكز جنبي موزه ۱۶۸

فصل هفتم:
برنامه فيزيكي ۱۸۴
۷_۱ معرفي ۱۸۵
۷_۲ اداري ۱۸۶
۷_۳ پژوهشي ۱۸۷
۷_۴ آموزشي ۱۸۷
۷_۵ خدمات رفاهي وعمومي ۱۸۷
مطالعات موزه آب ۱۸۰ص
همراه این پروژه یک نقشه بهمراه عکس های سه بعدی ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید