مطالعات موزه تاريخ و فرهنگ ۸۰ص

مطالعات موزه تاريخ و فرهنگ ۸۰ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی می باشد.
نکته : نقشه فاقد نام فضاها می باشد.

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول- تاريخ گيلان ۴
۱-۱ گيلان از پنج هزار سال پيش تا امروز ۵
۱-۲ اقوام پيش از تاريخ ۶
قوم كاس ۶
۱-۳ گيلان در آستانه تاريخ ۷
نتايج كاوش در تپه مارليك ۷
۱-۴ اقوام تاريخي گيلان ۸
قوم كادوس ۹
۱-۵ گيلان از اسلام تا عصر حاضر ۱۰
۱-۶ مردان تاريخ ساز گيلان ۱۲
ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل ۱۳
فصل دوم- فرهنگ گيلان ۱۵
۲-۱ تعريف فرهنگ ۱۶
۲-۲ آداب و رسوم مردم گيلان ۱۶
هفته بازار (بازار مج) ۱۷
آئين نوروز ۱۸
ريسمان¬بازي (لافند بازي) ۱۸
كشتي گيله¬مردي ۱۹
طاقنما ۲۰
۲-۳ گويش مردم گيلان ۲۱
۲-۴ صنايع دستي ۲۲
منبت كاري ۲۲
خراطي و نازك¬كاري با چوب ۲۲
معرق روي چوب ۲۳
حصير بافي ۲۳
بامبو بافي ۲۴
مروار بافي ۲۴
سفالگري و سراميك¬سازي ۲۴
نقاشي روي كدو ۲۴
نمدمالي ۲۵
فصل سوم- ويژگيهاي استان گيلان ۲۶
۳-۱ موقعيت جغرافيايي و تقسيمات كشوري ۲۷
۳-۲ ويژگي¬هاي اقليمي استان گيلان ۲۸
درجه حرارت ۲۸
نزولات جوي ۲۹
ميزان رطوبت ۳۰
بادها ۳۰
۳-۳ معماري بومي استان گيلان ۳۱
نمونه خانه هاي روستايي و سنتي ۳۵
قلعه رودخان دژ محكمي بر فراز گيلان ۳۶
۳-۴ گردشگران و استان گيلان ۳۸
فصل چهارم- شناخت و تعريف موزه ۴۰
۴-۱ موزه چيست؟ ۴۱
۴-۲ تعريف موزه ۴۱
۴-۳ انواع موزه¬ها با تعاريفي از آنها ۴۲
موزه تاريخي و باستان¬شناسي ۴۳
موزه فضاي باز ۴۳
موزه¬هاي مردم¬شناسي ۴۳
كاخ موزه¬ها ۴۴
موزه¬هاي هنري ۴۴
موزه علوم و تاريخ طبيعي ۴۴
موزه¬هاي محلي يا منطقه¬اي ۴۴
موزه¬هاي سيار ۴۵
پارك موزه¬ها ۴۵
موزه¬هاي نظامي ۴۵
موزه¬هاي انديشمندان (خانه هنرمندان) ۴۵
۴-۴ تاريخچه موزه (جهان و ايران) ۴۶
تاريخچه موزه در جهان ۴۶
تاريخچه موزه در ايران ۴۸
فصل پنجم- مصاديق موزه¬هاي داخل و خارج كشور ۵۰
۵-۱ موزه¬هاي داخل استان (گيلان) ۵۱
موزه رشت ۵۱
موزه تاريخ چاي (لاهيجان) ۵۳
۵-۲ موزه¬هاي داخل كشور (ايران) ۵۵
موزه ايران باستان ۵۵
۵-۳ موزه¬هاي خارج از كشور ۵۶
موزه لوور ۵۶
فصل ششم- كليات معماري موزه ۵۸
۶-۱ محل و ساختمان موزه ۵۹
۶-۲ تالار ورودي ۵۹
۶-۳ تالارهاي نمايش ۶۰
۶-۴ نور در تالارهاي نمايش ۶۱
۶-۵ ديوار و كفپوش تالارها ۶۲
۶-۶ مراكز جنبي موزه ۶۳
تالارهاي نمايشگاه موقت و سخنراني ۶۳
كتابخانه و مركز اسناد ۶۳
انبار و مخزن ۶۳
كارگاه ۶۴
آزمايشگاه ۶۴
چايخانه و كافه¬تريا ۶۴
۶-۷ بخش اداري ۶۵
فصل هفتم- تعيين محدوده سايت در شهرستان و شهر مورد نظر (رشت) ۶۶
۷-۱ رشت نقطه عطف استان ۶۷
۷-۲ جايابي موزه در مركز شهر ۶۸
۷-۳ معرفي سايت ۷۰
ابعاد سايت ۷۰
تصاوير برداشت شده از سايت و محدوده آن ۷۲
تحليل سايت ۷۵
فصل هشتم- برنامه فيزيكي و فرآيند طراحي ۷۸
۸-۱ روند طراحي ۷۹
كانسپت يا ايده اوليه طرح ۷۹
بيان گرافيكي روند طراحي ۸۱
۸-۲ دياگرام فضايي
۸-۳ برنامه فيزيكي
منابع و مآخذ ۸۳

مطالعات موزه تاريخ و فرهنگ ۸۰ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی می باشد.
نکته : نقشه فاقد نام فضاها می باشد.

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید