مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص

مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول : مبانی نظری ، شناخت مفاهیم و گونه ی موزه ها ۳
۱-۱ تعریف موزه ۴
۱-۲ معنی و مفهوم کلمه موزه ۵
۱-۳ تاریخچه موزه ۶
۱-۳-۱ تاریخچه موزه در جهان ۶
۱-۳-۲ تاریخچه موزه در ایران ۷
۱-۴ اهداف موزه ها ۱۰
۱-۵ گونه بندی موزه ها ۱۳
۱-۶ انواع ارائه و چيدمان در موزه ها ۱۴
۱-۷ عملکرد و نقش موزه ها ۱۶
۱-۸ معماری موزه ها ۱۸
۱-۹ تئوری های جدید موزه سازی ۱۹
۱-۱۰ سخنان بزرگان در مورد معماری موزه ۲۰
۱-۱۰-۱ ریچارد میر ۲۰
۱-۱۰-۲ جان والش (سرپرست موزه جیپل گتی) ۲۰
۱-۱۰-۳ گودموند ویتل (سرپرست موزه هنر های) ۲۲
۱-۱۰-۴ ماریو بوتا ۲۲
۱-۱۱ ویژگی های ساختمان موزه ۲۳
۱-۱۱-۱ محل و ساختمان موزه ۲۳
۱-۱۱-۲ زیبایی شناسی موزه ۲۳
۱-۱۱-۳ قابلیت گسترش و انعطاف پذیری ۲۴
۱-۱۱-۴ فضای سبز اطراف موزه ۲۴
۱-۱۱-۵ ایمنی و حفاظت ۲۵
۱-۱۱-۶ خصوصیات فیزیكی ساختمان موزه با عملكرد صحیح ۲۵

فصل دوم : مبانی هنر ۲۷
۲-۱ تعریف هنر ۲۸
۲-۲ معنای هنر ۲۸
۲-۳ تعریف اصطلاحی و مفهومی هنر ۲۹
۲-۴ تعریف و پیشینه هنر جدید ۳۱
۲-۵ نظریات در مورد هنر ۳۲
۲-۶ جایگاه هنر ایران و تاثیر و تأثر هنر ایران از هنر دیگر کشورها ۳۴
۲-۷ هنرهای تجسمی ۳۷
۲-۷-۱ تعریف هنرهای تجسمی ۳۷
۲-۷-۲ هنرهای تجسمی، زبان بی کلام ۳۸
۲-۷-۳ مباني هنرهاي تجسمي چيست؟ ۳۹

فصل سوم :بررسی نمونه موزه های داخلی و خارجی ۴۲
۳-۱ موزه هنرهای معاصر تهران ۴۳
۳-۲ موزه گوگنهایم در بیلبائو ۴۷
۳-۳ موزه هنر ميلواکی ۵۰
۳-۴ موزه هنر دنور ۵۳

فصل چهارم: برنامه عملکردی و فیزیکی موزه ۵۶
۴-۱ عرصه‌ها و بخش‌ها ۵۷
۴-۱-۱ عرصه‌بندي به اعتبار بازديدكنندگان ۵۷
۴-۱-۲ عرصه‌بندي به اعتبار عملكرد ۵۷
۴-۱-۲-۱ عرصه معرفی ۵۹
۴-۱-۲-۲ عرصه اداری ۶۱
۴-۱-۲-۳ عرصه پژوهشی ۶۱
۴-۱-۲-۴ عرصه آموزشی ۶۲
۴-۱-۲-۵ عرصه خدمات رفاهی و عمومی ۶۲
۴-۱-۲-۶ عرصه خدمات پشتیبانی ۶۳

فصل پنجم :استانداردها و ضوابط طراحي ۷۵
۵-۱ فضاي فيزيكي موزه ۷۶
۵-۲ محل و ساختمان موزه ۷۶
۵-۳ تالارهاي نمايش ۷۶
۵-۴ ويترين ۷۷
۵-۵ ارائه و نمايش آثار ۷۷
۵-۶ تالار ورودي ۷۸
۵-۷ نور در تالارهاي نمايش ۷۹
۵-۸ ديوار و كفپوش‌ تالارها ۸۰
۵-۹ مراكز جنبي موزه ۸۱
۵-۹-۱ تالارهاي نمايش موقت و سخنراني ۸۱
۵-۹-۲ كتابخانه و مركز اسناد ۸۱
۵-۹-۳ انبار مخزن ۸۲
۵-۹-۴ چايخانه و تريا ۸۲
۵-۹-۵ بخش اداري ، فني ، خدماتي و تاسيساتي ۸۳
۵-۹-۶ تجهيزات فني تاسيسات موزه ۸۳
۵-۹-۷ سيستم تهويه ۸۴
۵-۹-۸ آسانسور و بالابر ۸۴
۵-۱۰ ضوابط طراحي تالار ۸۵
۵-۱۱ ضوابط ويژه معلولين ۸۶
۵-۱۲ فضاهاي عمومي ۸۶
۵-۱۲-۱ ورودي و گيشه ۸۶
۵-۱۲-۲ سالن انتظار ۸۷
۵-۱۲-۳ راهروها ۸۷
۵-۱۲-۴ سرويس‌هاي بهداشتي ۸۷
۵-۱۳ فضاي اداري ۸۸
۵-۱۴ صحنه ۸۸
۵-۱۴-۱ انواع صحنه‌ها ۸۸
۵-۱۵ فضاي حركتي (حفره اركستر) ۸۹
۵-۱۶ كنترل نور و صدا ۹۰
۵-۱۷ جايگاه شنوندگان ۹۰
۵-۱۸ گالري‌ها ۹۱
۵-۱۹ ضوابط طراحي پاركينگ‌ها ۹۳

فصل ششم : مطالعات سایت ۹۵
۶-۱۳ موقعيت جغرافيايي زنجان ۹۶
۶- ۲ ساختار معاصر شهر ۹۶
۶-۳ اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوای ۹۷
۶-۴ موقعیت جغرافیایی ۹۸
۶-۵ اقتصاد زنجان ۹۹
۶-۶ اقليم زنجان ۱۰۰
۶-۶-۱ تعیین ویژگی آب وهوای نه گانه ی اقلیمی ایران ۱۰۱
۶-۶-۲ مشخصات اقليمي زنجان ۱۰۲
۶-۶-۳ زيست اقليم ساختماني زنجان ۱۰۲
۶-۶-۴ میزان بارندگي ۱۰۳
۶-۶- ۵ رطوبت نسبی ۱۰۳
۶-۶-۶ حرارت هوا ۱۰۳
۶-۶-۷ ارتفاعات منطقه و توپوگرافي ها ۱۰۴
۶-۶-۸ بـاد ۱۰۴
۶-۷ زلزله ۱۰۶
۶-۸ ويژگي هاي معماري مناطق سرد(اقليم سرد) ۱۰۷
۶-۸-۱ اقليم سرد و( كوهستان هاي شمال غربي ) ۱۰۷
۶-۸-۲ ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد ۱۰۸
۶-۸-۳ جهت قرار گيري ساختمان در اقلیم سرد ۱۰۹
۶-۸-۴ انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم سرد ۱۱۱
۶-۸-۵ شرايط بحراني هواي خارج ۱۱۲
۶-۸-۶ دماي مطلوب هواي داخلي ۱۱۲
۶-۹ شرايط اقليمي حاكم بر سايت ۱۱۳
۶-۹-۱ بستر و فرم طبيعي سايت ۱۱۴
۶-۹-۲ سایت مورد نظر و شناخت آن ۱۱۵
فصل هفتم : سازه و تاسیسات ۱۱۶
۷-۱ سازه ساختمان ۱۱۷
۷-۲ تاسیسات فنی ۱۱۷
۷-۳ تاسیسات مکانیکی ۱۱۸
۷-۴ تاسیسات برقی ۱۱۹
۷-۵ نورپردازی ۱۲۰
۷-۵-۱ نورپردازی طبیعی (نور روز) ۱۲۱
۷-۵-۲ نورپردازی جانبی (افقی) ۱۲۲
۷-۵-۳ نورپردازی غیر مستقیم ۱۲۳
منابع
مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید