مطالعات هتل ۱۲۵ص

مطالعات هتل ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول
کلیات و برخی تعاریف۲
مقدمه۲
تعریف اکوتوریسم۳
تعریف جهانگردی۵
تعریف توریست۵
تعریف توریسم۶
تعریف گشت۶
موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران۶
موانع اجتماعی گردشگری۱۰
تنگناهاو محدودیت های رشد گردشگری در ایران ۱۱
تعریف هتل۱۲
انواع مهمانسراها۱۷
فصل دوم
بررسی و تحلیل نمونه های مشابه۲۱
نمونه های مشابه داخلی۲۱
هتل داریوش۲۱
هتل نارنجستان۲۴
هتل عباسی۲۹
هتل توچال۳۳
نمونه های مشابه خارجی۳۵
برج العربیه۳۵
هتل کوجیماچی کایکان۴۰
هتل سیوتات۴۱
هتل هایت پارک سیدنی۴۳
فصل سوم
معرفی سایت و دلایل انتخاب آن۴۵
مقدمه۴۵
جزیره کیش۴۶
پیشینه۴۶
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی جزیره کیش۴۸
موقعیت زمین شناسی جزیره کیش۴۹
فرهنگ و مردم۴۹
مساجد کیش۵۰
شهر تاریخی حریره۵۱
شهر زیرزمینی کاریز۵۲
قنات ها۵۳
پایاب۵۴
آب انبار های سنتی ۵۴
جاذبه های توریستی کیش۵۴
ساحل کیش۵۵
کشتی یونانی۵۶
روستای باغو۵۷
نمایشگاه خزندگان۵۷
ورزش های دریایی در کیش۵۷
ماهیگیری تفریحی در کیش۵۸
۵۸مسیر ویژه دوچرخه سواری
۵۸اسکله تفریحی
۵۸پلاژها
۵۹درخت لور
۶۰سیستم های جوی و وزش هاودما
۶۱سایت مورد نظر طراحی
۶۵فصل چهارم
برنامه فیزیکی و ضوابط و استانداردها
۶۵مقدمه
۶۵مطالعات ضوابط واستانداردهادرانواع هتل ها
۶۸تجزیه تحلیل اتاق خواب
۶۹شکل وترکیب برجها
۷۳خصوصیات میهمانها
۷۴ابعاد و اندازه ها
۷۸مبلمان
۸۰مواردی که درطراحی ورودی دارای اولویت هستند
۹۱طراحی آشپزخانه
۹۳مشخصات پارکینگ
۱۰۱ضوابط سازمان جهانی و جهانگردی
۱۰۳رتبه ها و نمادها
۱۱۱برنامه فیزیکی طرح
۱۲۱نتیجه گیری
۱۲۲فصل پنجم
شرح فرآیند طراحی

پیوست – جدول ضوابط درجه بندی هتل ها

۱۴۶فهرست منابع و ماخذ

چکيده
پيش بيني مراکز اقامتي براي خدمات دهي به توريستها و مسافران ضروري مي باشد که هتل يکي از اين مراکز اقامتي است.هتل عبارتست از مپرکزي که خدمات و سرويس هاي مطلوب در ارتباط با غذا و اسکان و پذيرايي يک مهمان را در حد استاندارد تامين نمايد.
درفصل اول به کلیاتی درباره هتل وانواع آن ، تعریف جهانگردی و مفاهیم سیاحت و بررسی اهمیت جهانگردی در ایران پرداخته شده است.
در فصل دوم نمونه هاي مشابه داخلي و خارجی ودر فصل سوم به معرفي و تحليل سايت پرداخته که در آن به دليل انتخاب سايت،نظام بندي سايت در مقابل نور،باد و آلودگيهاي صوتي و همچنين مسيرهاي دسترسي پياده و سواره به سايت همراه تصاوير مرتبط اشاره شده است.در فصل چهارم بهبرنامه فيزيکي و ريز فضاهاي طرح که استانداردهاي اصلي طراحي تشريح شده است.در بخش پنجم بهچگونگی فرایند طراحیپروژهودر نهایت پیوست قرار دارد.
مطالعات هتل ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید