مطالعات هتل ۱۳۵ص

مطالعات هتل ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

فصل اول:شتاخت موضوعی طراحی

مقدمه ۱
دهکده های توریستی ۴
جاذبه های جهانگردی ایران ۵
بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی ۷
زمین شناسی ۸
ناهمواریها ۹
ویژگیهای انسانی و سابقه سکونت و فعالیت ۱۰

فصل دوم:ضوابط اقلیمی حاکم برطرح

مقدمه ۱۲
ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد ۱۲
تقسيمات اقليمي زمستاني ۱۳
تعيين فرم ساختمان مناسب با اقليم سرد ۱۴
انتخاب جهت استقرار ساختمان ۱۶
تهويه مورد نياز و اقليم ۱۹
جدول بيوكليماتيك ساختماني ۲۰
نتيجه گيري و ضوابط اقليمي حاكم بر طراحي ۲۲

فصل سوم: بررسي مباني نظري و عواملي كه در طراحي تأثيرگذارند

مباني نظري و بررسي عواملي كه در طراحي مجموعه تاثير گذارند ۲۳
كاروانسراهاي ايران – اولين محل اقامتي ايراني ۲۴
تاريخچه هتل در ايران ۲۷
هتل درطول تاريخ ۲۹
گراند هتل هاي قرن ۱۹ ۳۰
معماري و صنعت توريسم ۳۱
هتل و انواع آن ۳۳
درجه بندي هتل از لحاظ كيفيت ۳۵
درجه بندي هتل از لحاظ كميت ۳۶

فصل چهارم: بررسي استانداردها و ريزفضاها

شرح فعاليتها ۴۳
طبقات اتاقهاي خواب ۴۴
طراحي فضاهاي عمومي ۵۸
دربهاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل ۵۹
لابي ۶۰
فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني ۶۵
فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليتها ۷۵
فضاهاي ورزشي ۷۸
پاركينگ ۸۰
دفاتر اداري ۸۳
فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد) ۹۰

فصل پنجم:ضوابط ویژه
ضوابط ویژه ایمنی و آتش نشانی در هتل ۱۰۲
ضوابط ویژه معلولین ۱۰۳

فصل ششم: بررسي نمونه‌هاي داخلي و خارجي

نمونه هاي داخلي ۱۰۷
هتل ها و مهمانسراها در اصفهان ۱۰۸
هتل ها در تبريز ۱۰۹
هتل ها در شيراز ۱۱۳
هتل ها و مهمانسراها در يزد ۱۱۴
نمونه هاي خارجي ۱۱۷
هتل سوئيس ۱۱۸
هتل شرايتون ۱۲۱
برج العرب ۱۲۶

فصل هفتم:سیستم ها و ضوابط ساختمانی

مقدمه ۱۲۹
سازه های دارای قاب (frame structure) 129
سازه های دارای دیوارهای باربر ۱۳۰
ساخت مدولار( (Modular Construction 130
سیستم مرکب یا دوگانه ۱۳۱
بررسي سيستم سازه اي پروژه ۱۳۲
بررسي سيستم هاي مكانيكي-الكتريكي پروژه ۱۳۳
پلكان اضطراري ۱۳۶
آكوستيك ۱۳۶
روشنايي ۱۳۷
علائم گرافيكي ۱۳۸
مطالعات هتل ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید