مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص

مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پيشنهاد يا طرح اوليه تحقيق
عنوان تحقيق
بيان مسئله:
اهداف پروژه:
بخش اول : بيان موضوع پروژه
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
بخش دوم : مطالعات پايه
٢ـ مطالعات پایه
٢-١- شناخت موضوع
۲-۱-۱- جهانگردی
۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
۲-۱-۱-۲- جهانگرد را بهتر بشناسیم
۲-۱-۱-۳- حرکت های جهانگردی
۲-۱-۱-۴- نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
۲-۱-۱-۵ – نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
۲-۱-۱-۷- ارزش ها و اثرات جهانگردی
۲-۱-۱-۸- جهانگردی به عنوان یک صنعت
۲-۱-۱-۹ – اهداف جهانگردی
۲-۱-۱-۱۰ – اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی.
۲-۱-۱-۱۲- مشكلات اجتماعي توسعه جهانگردي در ايران
۲-۱-۱-۱۳- مشكلات اقتصادي جهانگردي در ايران
۲-۱-۱-۱۴- بررسي مسائل و مشكلات خدماتي و اجرايي جهانگردي در ايران
۲-۱-۲- اسکان و اقامت
­۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل
۲-۱-۲-۱-۱- هتل داری
۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل
۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا
گراند هتل
هتل های امروزی
تاریخچه هتلداری.
۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی و هتلداری در ایران
منازل، مساجد و خانقاه های مهمان خانه ای
سرا، تیم و تیمچه
سرگذشت مهمانخانه ها
۲-۱-۲-۲-۳-تاریخچه هتل داری در ایران معاصر
۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
۲-۱-۲-۵- اقتصاد هتل
۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
۲-۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
-۸-۲-۱-۲ هتل آپارتمان
۲-۱-۲-۹-دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۱۱- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
۲-۱-۲-۱۲-۱- طبقات اتاق‌هاي خواب
۲-۱-۲-۱۲- اجزا و عناصر هتل به طور عام
۲-۱-۲-۱۲-۱-۱- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۲- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۳- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۴- مبلمان
۲-۱-۲-۱۲-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
۲-۱-۲-۱۲-۱-۶- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۷- سوئيت‌‌ها
۲-۱-۲-۱۲-۲- فضاهاي عمومي
۲-۱-۲-۱۲-۲-۱- چيدمان فضاهاي عمومي
۲-۱-۲-۱۲-۲-۲- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
۲-۱-۲-۱۲-۲-۳- لابي
۲-۱-۲-۱۲-۲-۴- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
۲-۱-۲-۱۲-۳- فضاهاي ورزشي
۲-۱-۲-۱۲-۳-۱- استخر شنا
۲-۱-۲-۱۲-۳-۲- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
۲-۱-۲-۱۲-۴- پاركينگ
۲-۱-۲-۱۲-۵- دفاتر اداري
۲-۱-۲-۱۲-۵-۱- پيشخوان و دفتر لابي
۲-۱-۲-۱۲-۵-۲- دفتر حسابداري
۲-۱-۲-۱۲-۵-۳- دفتر مدير اجرائي
۲-۱-۲-۱۲-۵-۳- دفاتر فروش و تداركات
۲-۱-۲-۱۲-۶- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
۲-۱-۲-۱۲-۶-۱- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
۲-۱-۲-۱۲-۶-۲- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
۲-۱-۲-۱۲-۶-۳- رختشويخانه و خانه‌داري
۲-۱-۲-۱۲-۶-۴- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي
۲-۲- مطلالعات زمینه
۲-۲-۱- خراسان
۲-۲-۱-۱- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان خراسان
۲-۲-۱-۲- جغرافياي طبيعي و اقليم استان
۲-۲-۱-۳- جغرافياي تاريخي استان خراسان:
۲-۲-۱-۴- وضعيت اجتماعي و اقتصادي استان خراسان
۲-۲-۲- بررسي وضعيت وامكانات گردشگري خراسان
۲-۲-۲-۱- هتل هاي استان
۲-۲-۲-۲- هتل آپارتمان های استان
۲-۲-۲-۳- مهمان پذيرهاي استان
۲-۲-۳- مشهد
۲-۲-۳-۱- نحوه شكل‌گيري شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۱- چگونگي پيدايش شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
۲-۲-۳-۲- خصوصيات شاخص شهر مشهد
۲-۲-۳-۲-۱- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
۲-۲-۳-۲-۲- اهميت بين ‌المللي مشهد
۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسي جمعيتي واقتصادي
۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن
۲-۲-۳-۳-۲- توسعه كالبدي شهر و آثار جمعيتي آن
۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرين و مسافران
۲-۲-۳-۴-۲- تركيب شغلي زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۳- وسيله مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۵ – شرایط امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر شهر مشهد
۲-۲-۳-۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۲ – علت سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل:
۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضاهای عمومی مورد توجه واستفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیازهای خوراکی و غذایی خود
۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
۲-۲-۳-۵- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
۲-۲-۳-۵-۱-‌‌ واحدهاي اقامتي مجاز(‌داراي پروانه)
۲-۲-۳-۵-۲- واحدهاي اقامتي غيرمجاز (فاقد پروانه)
۲-۲-۳-۶- بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشيد و تأثيرات آن بر درجه حرارت
۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا
بخش سوم : تجزيه وتحليل در طراحي و ارائه اصول و روند طراحي و آبوم مدارك
۳- تـجزیه و تحلیـل در طراحی و ارائـه اصـول و روند طراحی و آلبـوم مـدارک
۳-۱- معرفي سايت پروژه
۳-۱-۱- موقعيت سايت پروژه
۳-۱-۲- مشخصات فيزيكي زمين
۳-۱-۳- بررسي ضوابط، مقررات و كاربري پيش‌بيني شده‌ي سايت پروژه در طرح بالادست
۳-۲- آنالیز سایت
۳-۳- تدوین و سیاست گذاری وظایف فضاهای هتل آپارتمان مورد نظر و معیار های طراحی فضاها
۱- روابط حاکم بر قسمت پشتی هتل
دسته اول خانه داری:
دسته دوم غذا خوری
دسته سوم اداری
روابط حاکم بر قسمت جلویی هتل
دسته اول فضاهای همکف
دسته دوم، طبقات
۳-۴- ترسیم دیاگرام های بخش های مختلف هتل.
خانه‌داری
رختکن پرسنل
آشپزخانه
رستوران
دریافت انبار مواد اولیه
غذاخوری پرسنل
پذیرش
نگهبانی پرسنلی
– نگهبانی ورودی اصلی هتل
لابی
آپارتمان‌ها
پارکینگ
دیاگرام ارتباطی قسمت اداری
دیاگرام ارتباطی طبقه همکف
دیاگرام ارتباطی طبقه لژ
دیاگرام ارتباطی طبقات
دیاگرام ارتباطی زیرزمین اول
دیاگرام ارتباطی زیرمین دوم
۳-۵- طراحی (در متن موجود نيست)
بخش سوم : مطالعات تطبيقي
۳- مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
۳-۱-۱- هتل هما(۱)
۳-۱-۲-هتل بین المللی خرم آباد
۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
۳-۲-۱- هتل متروپلتین در لندن
the metropolitan hotel))
۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک(hotel martinspark)
اهميت تأسيسات در ساختمانهاي بلند :
سيستم هاي حرارتي و برودتي :
گرمايش متمركز :
تأسيسات مكانهاي ورزشي و تفريحي :
تأسيسات آشپزخانه :
تاسيسات رختشويخانه
حفظ امنيت در مقابل حريق:
تهويه موتور خانه :
فضاي موتور خانه :
نحوه دسترسي و حمل و نقل وسائل:
سازه ساختمان
بار گذاري
محدوديت سختي و جابه جايي:
سازه هاي متداول براي ساختمانهاي بلند :
ديوارهاي باربر موازي :
هسته ها و ديوارهاي باربر نمايي :
صندوقهاي برخورد متكي :
بخش چهارم : تأسيسات
اهميت تأسيسات در ساختمانهاي بلند :
سيستم هاي حرارتي و برودتي :
گرمايش متمركز :
تأسيسات مكانهاي ورزشي و تفريحي :
تأسيسات آشپزخانه :
تاسيسات رختشويخانه
حفظ امنيت در مقابل حريق:
تهويه موتور خانه :
فضاي موتور خانه :
نحوه دسترسي و حمل و نقل وسائل:
بخش پنجم : سازه
سازه ساختمان
بار گذاري
محدوديت سختي و جابه جايي:
سازه هاي متداول براي ساختمانهاي بلند :
ديوارهاي باربر موازي :
هسته ها و ديوارهاي باربر نمايي :
صندوقهاي برخورد متكي :
بخش ششم : جداول ضوابط سه ستاره
۶- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
۶-۱- معرفی سایت پروژه:
موقیت سایت پروژه :
مشخصات فیزیکی زمین :
۶-۲- آنالیز سایت
فهرست منابع
مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید