مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص

مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکیده:
مقدمه:
فصل اول:
کلیات
۱-۱-بیان مساله و سوال های تحقیق
طرح مساله:
۲-۱-سابقه وظرورت انجام تحقيق
۳-۱ اهداف تحقيق
۴-۱-چه کاربردي از انجام اين تحقيق متصور است؟
۵-۱-روش تحقيق
فصل دوم
تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس
۱-۲-طراحي اصولي شکل کلي فضاي معماري
ارائه آموزشهاي غير مستقيم وگروهي با ايجاد کارگاه هاي جنبي
-۲-ايجاد فضايي مطلوب و منطبق با شرايط جسمي و رواني دانش آموزان
۳-۱-۲-محيط دلپذير
۴-۱-۲-وضوح و خوانايي
۵-۱-۲-تنوع
۶-۱-۲-ايجاد حس کنجکاوي و خلاقيت

۷-۱-۲-رعايت عوامل زيباشناسي

۸-۱-۲-همسازي با اقليم
۳-۲- شکل گيري محيط هاي آموزشي در فضاي بدون مرز
مقدمه:
-۱-۳-۲-تعريف فضا
۲-۳-۲-فضاي بينابين
۳-۳-۲-فضاي بدون مرز
۴-۳-۲-بينابيني در فضاي معماري
۵-۳-۲-معماري بدون مرز
۶-۳-۲-محيط آموزشي
۷-۳-۲-قابليت هاي محيط آموزشي
۸-۳-۲-يادگيري
۹-۳-۲-آموزش
۱۰-۳-۲-انعطاف پذيري
-سير تحول مدارس
مدارس رايج

مفهوم ديوار
مدرسه معلم محور
مدارس باز
مدارس بدون ديوار
ارزيابي مدارس باز و بدون ديوار
شاخصه مدرسه بدون مرز در يک نمونه
شاخصه هاي مدرسه بدون مرز در مدارس سنتي ايران
۲-۲-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(۳)
اهميت فضاهاي آموزشي
معماري و فضاي آموزشي
پويايي ، تعاريف و مفاهيم
پويايي در فضاهاي آموزشي سنتي :
پويايي در نظام آموزشي معاصر :
۳-۲-راهکارهاي کالبدي براي تحقق طرح مدرسه پويا:
پويايي در ورودي
پويايي در حياط
پويايي در ديوار
پويايي در راهرو
پويايي در کلاس
درباره هنرستان
-اهداف شاخه تحصيلي
۳-۱-۱-ساختار
-۲- (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -۱۳۷۶)
۱-۲-۲-دوره ساسانیان(۶۳۷-۲۶۶میلادی)
۲-۲-۲-دوره سلجوقیان (۱۱۸۸-۱۰۳۰ میلادی)
۳-۲-۲-دوره صفویان(۱۷۲۲-۱۵۰۱)
فصل سوم :
اقلیم و معماری پایدار :
۱-۳-شرایط اقلیمی دریای خزر
بافت شهری:
خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه :
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه :
نوع مصالح :
نيازهاي حرارتي
راهبردهاي طراحي
اندازه پنجره ها و سايه بان
مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجي
۲-۳-تعریف معماری پایدار
۳-۳-اصول معماری سبز:
بام سبز
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی
راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده
فصل چهارم :
نمونه های داخلی و خارجی
نمونه داخلی:
۱-۴-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
نمونه خارجی:

۲-۴-دانشگاه زنان ایوا Ewha Campus Center
۳-۴-مدرسه معماری مارنه MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE
استانداردها و برنامه فیزیکی
فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای :
رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک)
مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی
تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی
ميز و نيمكت مدارس:
ابعاد میز و نیمکت:
ميز وصندلي مدرس:
میز و نیمکت دونفره مدارس:
چهارپايه مدارس :
صندلي دسته دار :
ميز تحرير :
ابعادصندليهاي ميز تحرير:
قفسه لباس مدارس:
ميز نقشه كشي مدارس:
تجهيزات ميز كامپيوتر :
تجهيزات كتابخانه ها :
ابعاد میز کتابخانه ها
قفسه کتاب مدارس
ويژگيهاي تجهيزات آزمايشگاهي
ابعاد قفسه آزمایشگاهی
موقعیت وابعاد میزهای آزمایشگاه
حداقل فواصل و ابعاد تجهيزات (ميز وصندلي):
چيدمان کلاسهای مقاطع دبيرستان:
چيدمان ساير فضاهای قابل استفاده در کليه مقاطع
اطلاعات موجود در زمينه مكانيابي
عرصه ها و حريم ها
ساير همجواريها :
دسترسي پياده
ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحي ساختمانهاي آموزشي »
ضوابط فضاهاي آموزشي:
عوامل آسيب زا در ساختمان مدارس
روشهاي نوين در طراحي مدارس و فضاهاي آموزشي
اصول سازماندهي فضائي مدارس :
اصول وضوابط طراحي مدارس
جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس
در استفاده از جدول به نكات زير توجه فرمائيد :
شيوه هاي اصلي ساماندهي شكلي توده ساختمان :
فصل ششم:
بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه
مختصري دربارة رويان
موقعیت سایت در وضع موجود :
کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش:
دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها :
احکام:
توپو گرافی ،خط زمین و خط افق :
دید و منظر
دید از داخل به خارج
احکام :
دید از خارج به داخل:
احکام :
اقلیم :
احکام :
نور :
احکام :
آلودگی صوتی :
شرایط و امکانات هنرستان اشرفی اصفهانی(هنرستان موجود)
فصل هفتم :
تجزیه وتحلیل طرح نهایی
مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید