خرید لباس جوکر بچه گانه بازیکنان سایپا سیاه پوش شدند !

محمد مایلی کهن در این مراسم شرکت نکرد اما در میان اعضای کادر فنی نادر فریادشیران در مراسم حضور داشت. نکته جالب درباره این مراسم مشکی پوشیدن برخی بازیکنان این تیم در این مراسم بود. گل نوشت: گفته می شود این بازیکنان دوستداران مایلی کهن بودند که دوست داشتند حاجی مایلی در این تیم بماند.