خرید لباس جوکر بچه گانه تصویر/ تجمع و دعا برای اسطوره فوتبال