خرید لباس جوکر بچه گانه رییس‌جمهور نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌ها را بپذیرد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی درخواست تفسیر
اصل ۱۳۵ درباره سرپرستی رییس جمهوری بر وزارتخانه های بدون وزیر، گفت: رییس
جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را برعهده
گیرد.به گزارش خانه ملت، “عباسعلی کدخدایی” در پاسخ به سوالی
درباره اعلام نظر برخی افراد درباره نظرات اعلام نشده شورای نگهبان و
انتشار این مباحث در رسانه ها به این افراد و رسانه ها به طور جدی تذکر داد
که بجای شورای نگهبان صحبت نکنند.

وی خاطرنشان کرد که نظرات شورای نگهبان فقط از زبان سخنگو، اعضا و یا از طریق سایت اینترنتی و روابط عمومی این شورا اعلام می شود.

کدخدایی تاکید کرد: هر گونه اظهار نظر به جای اعضای شورای نگهبان و سخنگوی این نهاد فاقد اعتبار است.

وی در ادامه در خصوص تفسیر شورای نگهبان در مورد سرپرستی وزارت نفت
افزود:‌ به دنبال طرح سووالات متعدد از شورای نگهبان در زمینه این که آیا
تصدی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند برای شخص رییس جمهوری امکان پذیر است
یا خیر، سووالی در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ در جلسه شورای نگهبان مطرح شد.

وی اعلام کرد: اعضای شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظر کردند که با
توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن،
رییس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را
برعهده گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چرا این شورا در زمان سرپرستی
رییس جمهوری بر وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ چنین تفسیری را مطرح نکرد نیز
گفت: آن زمان این موضوع به صورت رسمی به شورای نگهبان اعلام نشده بود.

خبرنگار ایرنا در ادامه پرسید: زمانی که اصل ۱۳۵ می گوید رییس جمهوری می
تواند سرپرستی را واگذار کند، آیا به طریق اولی شخصا نمی تواند آن را
برعهده گیرد؟

کدخدایی در پاسخ گفت: در اصل ۱۴۱ سابق قبل از بازنگری، نخست وزیر از این
اختیار برخوردار بود و می توانست شخصا تصدی وزارتخانه های بدون وزیر را
برعهده گیرد.

وی با اشاره به این که ذیل اصل ۱۴۱ سابق، در اصل ۱۳۵ کنونی آمده است اظهار
داشت:‌ بعد از بازنگری قانون اساسی، این اختیار به رییس جمهوری تفویض نشده
است.