خرید لباس جوکر بچه گانه فیلم: محبت به سگ بيشتر از بچه

وقتي فرهنگ همخونه شدن با حيوانات الگوي بعضي از انسان‌ها مي‌شود و وقتي كه فرزند و گربه در يك سطح قرار مي‌گيرند!